Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne
Kategoria: Inne 2014-06-24

Przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest uregulowany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 101, poz. 649).

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 ww. ustawy podlegają:

1. umowy sprzedaży

Umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego (nie lokatorskiego), spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym objęte są stawką PCC w wysokości 2%. Z kolei umowy sprzedaży innych praw majątkowych opodatkowane są stawką 1%.

2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku

3. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy

4. umowy dożywocia

5. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat

Umowy o których mowa w pkt 2-5, przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym opodatkowane są stawką 2% PCC. Natomiast dla umowy tych przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych stosuje się stawkę 1%.

6. ustanowienie hipoteki

Dla ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności ustalona jest stawka 0,1%, a dla wierzytelności o nieustalonej wysokości – 19zł.

7. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności

Stawka podatku wynosi 1%.

8. umowy depozytu nieprawidłowego

Stawka podatku wynosi 2%.

7. umowy spółki

Dla umów spółki, w tym także aktów założycielskich i statutów spółek – 0,5% PCC.

Podatek pobiera się według stawki najwyższej od łącznej wartości rzeczy lub praw majątkowych, jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki, oraz jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.

Ponadto ustawodawca ustalił sankcyjną 20% stawkę podatku od umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego, użytkowania nieprawidłowego, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego:

1. podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony,

2. biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 kpt 10 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. osoba najbliższa: małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha), powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a  nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo na jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Opodatkowaniu PCC, oprócz czynności wymienionych w pkt 1-7, podlegają także zmiany tych umów, jeśli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania, a także orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.

W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

1. przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania,

2. przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty,

3. przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego,

4. przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:

- rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba ni znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,

- siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego

także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego.

 

Tagi: PCC podatek od czynności cywilnoprawnych zmiana umowy spółki stawki PCC przedmiot opodatkowania PCC co podlega opodatkowaniu PCC wysokość PCC umowa spółki PCC


Zobacz pozostałe wpisy