Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> kancelaria -> zakres pomocy prawnej -> 10 podstawowych rad dla podatników

Baza prawa podatkowego

10 podstawowych rad dla podatników

10 podstawowych rad dla podatników

  1. Z urzędem skarbowym kontaktuj się wyłącznie na piśmie, bo możesz zostać źle poinformowany i nie będziesz mógł powołać się na to w toku dalszego postępowania.
  2. Kontrola podatkowa i składanie zeznań oraz oświadczeń przed organami podatkowymi powinno być kontrolowane przez osobę trzecią - najlepiej fachowego pełnomocnika. Podpisywany protokół powinien odzwierciedlać Twoje słowa słowo w słowo. Treść pytania powinna być precyzyjnie odtworzona. Jeśli w toku kontroli coś podlega ważeniu - sprawdzaj co do dekagrama, jeśli mierzeniu - sprawdzaj co do milimetra. Nie zasłaniaj się wyrażeniami „około”, „w przybliżeniu” i podobnymi, bo dane i tak zostaną uśrednione i przyjęte jako wiarygodne. Przeczytaj protokół i skoryguj jego treść przed podpisaniem.
  3. Opinia prawna, choćby największego autorytetu, nie jest wiążąca dla organów podatkowych ani dla sądów.  Najlepiej powierzyć prowadzenie swoich spraw podatkowych rzetelnemu specjaliście od prawa podatkowego udzielając mu pełnomocnictwa. Ponadto, kontakty z organami skarbowymi mają dynamiczny charakter. Opinia prawna dotyczy stanu tu i teraz, który może ulegać zmianie i oceny zawarte w opinii przestają być aktualne. Pamiętaj, że prawo podatkowe to odrębna gałąź prawa, rządząca się swoistymi regułami, której znajomość jest ograniczona do nielicznej grupy specjalistów. Starannie wybieraj swojego doradcę.
  4. Każdy Twój kontakt z urzędem skarbowym powinien kończyć się sporządzeniem protokołu lub adnotacji. Protokół możesz przeczytać, podpisać i w razie wątpliwości - wnieść do niego swoje uwagi. Jeśli masz wątpliwości co do tego, czy Twój kontakt z urzędem skończył się sporządzeniem adnotacji, napisz o tym co się wydarzyło listem poleconym.
  5. Co do zasady stawiaj się do organu podatkowego wyłącznie na pisemne wezwanie, nigdy wtedy gdy jesteś o to proszony telefonicznie albo ustnie.
  6. Nie licz na swoje własne umiejętności i spryt przed organami podatkowymi, oczekując do decyzji albo odkładając powierzenie swoich spraw specjaliście podatkowemu aż do etapu sądowego. Przed sądem można liczyć na       orzeczenie o zgodności z prawem. Bardzo trudno jest odwrócić skutki wcześniejszego postępowania dowodowego przed organami skarbowymi.
  7. Bądź ostrożny przy wykorzystywaniu „dobrych rad” i „patentów” z opowieści tych, którym udało się „przechytrzyć” organy skarbowe. To wyjątki potwierdzające regułę. Jeśli bowiem organy podatkowe przeprowadzają kontrolę, to rzadko pomijają błędy.
  8. Przechowuj nawet najdawniejsze dowody przepływów środków finansowych. Skonsultuj jednak zawsze z fachowcem czy masz obowiązek ich ujawniania organom podatkowym. Mogą one bowiem służyć Tobie, a nie być korzystne dla Twoich bliskich. I odwrotnie.
  9. Nie licz na zbawczą a często pozorną ochronę interpretacji podatkowej. Stan faktyczny, który opisałeś w interpretacji może się bardzo niewiele różnić od rzeczywistego i tracisz ochronę. Może się on także różnić od tego, jak jest postrzegany przez organy podatkowe i sądy.
  10. Nie ignoruj korespondencji przesyłanej z organów skarbowych i nie licz, że nieodebranie przesyłki urzędowej uwolni cię od problemów związanych z prowadzonym postępowaniem lub kontrolą. Wręcz przeciwnie, nieodebranie listu poleconego w ciągu 14 dni od pozostawienia awiza ma skutek równoznaczny z doręczeniem. W ten sposób możesz pozbawić się wiedzy o działaniach organów skarbowych w twojej sprawie i stracić prawo do skutecznego odwołania lub wniesienia innego środka zaskarżenia.