Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> kancelaria -> prof. henryk dzwonkowski

Baza prawa podatkowego

Prof. Henryk Dzwonkowski


Prof. dr hab.

Henryk Dzwonkowski

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (1974 -1978).

Odbył staże naukowe na uniwersytetach w Paryżu (Sorbona, Paryż X i Paryż XII), Uniwersytecie Kraju Basków w San Sebastian i w Akademii Prawa Podatkowego w Amsterdamie. Obecnie pełni funkcję Kierownika Zakładu Prawa Daninowego, Zobowiązań i Procedur Podatkowych w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładał w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźminskiego, gdzie pełnił także funkcję prodziekana, w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej oraz Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, dla której prowadził wykłady w Londynie, Brukseli, Manchester, Birmingham, Oslo i Berlinie.

Od 1997 roku (z przerwą) jest specjalistą Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.  Przez cztery lata był etatowym doradcą Ministra Finansów. Był także Przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego II kadencji (2001 – 2002).  Jest adwokatem i doradcą podatkowym od 1985 roku. Jest członkiem Rady Programowej Monitora Podatkowego oraz Studiów BAS, a także członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury.

Napisał ponad sto pięćdziesiąt prac naukowych z zakresu prawa finansowego (w większości prawa podatkowego), w tym dwie monografie i sześć wydań komentarzy do Ordynacji podatkowej. Uczestniczył w licznych konferencjach naukowych, był recenzentem 4 prac doktorskich i autorem około 200 opinii prawnych.

***

Professor Henryk Dzwonkowski is a graduate of Faculty of Law and Administration at The University of Lodz (1974-1978).

Since 2012 he has been The Chairman of The Chamber of Financial Law, Faculty of Law and Administration at The University of Lodz. He carried out an internship at universities in Paris (Sorbonne, Paris X, Paris XII), The University of the Basque Country in San Sebastian, Academy of Tax Law in Amsterdam. Professor lectured at Kozminski University, where he acted as a prorector, at The University of Humanities and Economics in Lodz and in The European School of Law and Administration (in London, Brussels, Manchester, Birmingham, Oslo and Berlin).

Since 1997 (with a break) professor is a specialist at Bureau of Research Chancellery of the Sejm (Polish Parliament). He was an official advisor of Minister of Finance for four years and after that a vice-chairman of National Council of Tax Advisors and a chairman of National Exam Committee to Tax Advising Matters. He is a professional attorney and tax advisor, practicing since 1985. He is also a member of Tax Monitor Programme Council, Studies of Parliamentary Analysis Office and a member of Central and Eastern Europe Public Finance and Tax Law Research Organization – Association at Faculty of Law of Białystok University. He is an author of over a 150 academic books in scope of financial law (mostly tax law), including 2 monographies. Commentary to the Tax Ordinance under his redaction was already printed in 7 editions. The professor organized and took part in many scientific conferences. He reviewed 4 doctoral theses and is an author of over 200 legal opinions.