Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> niezbędnik -> kalendarz

Baza prawa podatkowego

Kalendarz

Podatek akcyzowy

 • wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

Podatek od towarów i usług

 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za III kwartał 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za wrzesień 2018 r.
 • złożenie informacji podsumowującej za wrzesień 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za wrzesień 2018 r.

Podatki dochodowe

 • wpłata za wrzesień 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za wrzesień 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za wrzesień 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za wrzesień 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2018 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2018 r.
 • wpłata za wrzesień 2018 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze

Podatki lokalne

 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2018 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

Podatki dochodowe

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

Podatek od towarów i usług

 • złożenie deklaracji VAT-14 za wrzesień 2018 r. o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych