Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> kancelaria -> prof. henryk dzwonkowski -> finanse i prawo finansowe

Baza prawa podatkowego

Finanse i Prawo Finansowe

Zaproszenie do publikacji

w czasopiśmie

 Finanse i Prawo Finansowe

(Journal of Finance and Financial Law)

 

„Finanse i Prawo Finansowe” jest czasopismem naukowym, poświęconym tematyce finansów i prawa finansowego, które powstało w 2014 dzięki współpracy Wydziałów Ekonomiczno – Socjologicznego oraz Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim.   

Redakcja czasopisma przyjmuje do publikacji artykuły poświęcone szeroko rozumianej tematyce finansów, zwłaszcza dotyczące rynków finansowych, instytucji finansowych i ich klientów, instrumentów oraz regulacji prawnych. Redakcja będzie akceptować artykuły uwzględniające różne perspektywy, od mikro do makro ekonomicznych, poruszające problematykę lokalną, krajową, międzynarodową oraz o znaczeniu globalnym. Zapraszamy do współpracy Autorów, zwłaszcza młodych naukowców, którym bliskie są nie tylko zagadnienia efektywności finansowej, racjonalności prawa, ale także tych, którzy akcent kładą na społeczny aspekt finansów. Zachęcamy do publikowania zarówno osoby związane ze światem akademickim jak i przedstawicieli praktyki, których interesuje i intryguje świat finansów.

Czasopismo jest wydawane w formie kwartalnika, w postaci elektronicznej, zapewniającej bezpłatny dostęp do publikowanych opracowań. Redakcja czasopisma nie pobiera opłat od Autorów. Opublikowane artykuły są deponowane w Repozytorium Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego i są widoczne w wyszukiwarce Google Scholar, co ma istotne znaczenie w rozpowszechnianiu dorobku naukowego i naliczaniu indeksu Hirscha.

Artykuły naukowe podlegają recenzowaniu w trybie podwójnej anonimowej recenzji, zgodnie z przyjętym przez redakcję regulaminem recenzyjnym. Teksty powinny odpowiadać wymogom redakcyjnym przedstawionym na stronie internetowej czasopisma www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl.

Redakcja prowadzi stały nabór artykułów naukowych do publikacji. Prosimy o przesyłanie tekstów na adres: joffl@uni.lodz.pl

 

Link do strony czasopisma "Finanse i Prawo Finansowe": http://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl/index.php/pl/ 

 


 Invitation to submit articles to

Finanse i Prawo Finansowe

(Journal of Finance and Financial Law)

 

Journal of Finance and Financial Law is a scholarly journal devoted to finance and financial law. It has been founded this year through the cooperation of the Faculty of Sociology and Management and the Faculty of Law and Administration, University of Łódź.

The Editorial Staff welcomes articles on a broadly defined field of finance, particularly on financial markets, financial institutions and their clients, as well as on legal instruments and regulations. The eligible articles may present various perspectives, from micro to macroeconomic, or cover local, national, international and global problems. The Editorial Team invites articles from authors who take interest in financial efficiency problems and the rationality of the law, especially from young researchers, but also from persons who focus on the social aspects of finances, both members of the academic community and practitioners interested and intrigued by the world of finance.

The journal is an online quarterly that offers free access to the published articles. The Editorial Staff does not charge a publication fee to the authors. The published articles are deposited in the University of Łódź Repository and can be accessed via the Google Scholar search service; this approach significantly contributes to the dissemination of author’s works and facilitates the calculation of the Hirsch index.

Submitted articles are subject to a double anonymous review process conducted according to the rules approved by the Editorial Staff. Articles should be prepared in line with the editorial guidelines presented on the journal’s website www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl.

The Editorial Staff always welcomes the submission of research articles. Authors are kindly requested to submit their works via our site joffl@uni.lodz.pl.

 

 

Dr hab. I.D. Czechowska

Editor-in-chief

dorota.czechowska@uni.lodz.pl

joffl@uni.lodz.pl