Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> kancelaria -> prof. henryk dzwonkowski -> biuro analiz sejmowych

Baza prawa podatkowego

Biuro Analiz Sejmowych

Prof. Henryk Dzwonkowski pracuje w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu od 1997 r.

(z przerwą na pracę m.in. w Ministerstwie Finansów)

Biuro Analiz Sejmowych zapewnia posłom i organom Sejmu informacje o szczególnej rzetelności, które pozwalają na bezpieczne i efektywne wykonywania mandatu poselskiego oraz gwarantują właściwą pozycję parlamentu w systemie trójpodziału władzy.

Do zadań Biura należy

 • wsparcie doradztwem naukowym procesu legislacyjnego
 • pomoc ekspercka w sprawowaniu mandatu poselskiego
 • prace badawcze (prawo, gospodarka, społeczeństwo) związane z procesem legislacyjnym
 • działalność doradcza i opiniodawcza w zakresie spraw związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
 • współpraca ze służbami prawnymi Unii Europejskiej.

Zadania te Biuro wykonuje przez:

 • doradztwo z zakresu tematyki prawnej i ustrojowej, w szczególności:
  • badania konstytucyjności przygotowywanych rozwiązań prawnych, ich zgodności z prawem europejskim
  • wykładnie Regulaminu Sejmu i ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
  • analizy poprawności, efektywności i jakości przygotowywanych rozwiązań prawnych we wszystkich dziedzinach prawa
  • konsultacje w problemach prawnych związanych bezpośrednio z wykonywaniem mandatu.
 • doradztwo z zakresu polityki społecznej, gospodarczej i międzynarodowej, w szczególności w zakresie:
  • rozwoju gospodarczego
  • finansów i budżetu państwa
  • rozwoju społecznego
  • edukacji, nauki i postępu naukowo-technicznego
  • rolnictwa i rybołówstwa
  • ochrony środowiska naturalnego
  • rozwoju regionalnego
  • instytucji państwa i sektora samorządowego
  • społeczeństwa obywatelskiego
  • pozycji Polski w Europie i świecie.

Podstawowe formy działania

Do podstawowych form naszej działalności należy:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych będących w toku prac legislacyjnych
 • obsługa merytoryczna komisji sejmowych
 • odpowiadanie na zapytania poselskie
 • analizy porównawcze i interdyscyplinarne
 • organizacja seminariów i konferencji
 • przygotowywanie publikacji.


Biuro Analiz Sejmowych współpracuje ze środowiskami akademickimi oraz z parlamentarnymi służbami prawnymi i badawczymi innych państw, w tym z European Centre for Parliamentary Research & Documentation. Biuro jest także polskim partnerem EPTA (European Parliamentary Technology Assessment) – sieci wyspecjalizowanych parlamentarnych jednostek badawczych, które zajmują się oceną nowych technologii oraz analizą ich wpływu na życie społeczne i gospodarcze.

Opinie wykonane przez Prof. H. Dzwonkowskiego w ramach pracy w Biurze Analiz Sejmowych są dostępne na stronach Sejmu.

 

Powyższe informacje pochodzą ze strony BAS - http://www.bas.sejm.gov.pl/onas.php