Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> baza prawa podatkowegoopłata targowaopłata targowa

Nota - Opłata targowa

komentarze przepisy orzecznictwo interpretacje literatura

Opłata targowa

Opłata targowa uregulowana została w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Zgodnie z art. 15 ust. 1 tej ustawy opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach (por wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2012 r., I SA/Gd 223/12). Dla jasności postępowania w przypadku pobierania opłaty targowej ustawa podaje definicję targowiska, którym są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z ust. 2b opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach, chyba że jest to targowisko pod dachem oraz hala używana do targów, aukcji i wystaw. Targowiskiem jest więc każde miejsce, gzie prowadzony jest handel, bez względu na to kto jest właścicielem terenu i czy handel prowadzony jest na miejscu do tego specjalnie przeznaczonym. Opłatę skarbową można więc pobierać wszędzie tam, gdzie handel jest prowadzony, czyli też np. chodnik, bądź przejście podziemne. (do definicji targowiska odnosi się orzecznictwo: SN z dnia 18 listopada 1993 r., III ARN 68/93; wyrok NSA (do 2003.12.31) w Poznaniu, z dnia 25 marca 1993 r., SA/Po 207/93, wyrok WSA w Łodzi z dnia 8 maja 2006 r., I SA/Łd 405/06)Zgodnie z ust. 3 art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w innych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. Prowadzi to do wniosku, że opłata targowa jest klasycznym podatkiem odpowiadającym definicji podatku zawartej w art. 6 ordynacji podatkowej, z godnie z którą podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy wynikające z ustawy podatkowej. W związku z tym obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje niezależnie od korzystania z urządzeń targowych, z dniem zaistnienia sprzedaży na targowisku (co do wysokości opłaty targowej wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 2 września 2004 r., I SA/Wr 2640/02)

To jest jedynie fragment treści, aby uzyskać pełny dostęp
do prezentowanych informacji zaloguj się i wykup abonament lub skorzystaj
z jednorazowego dostępu.

Nie masz konta? Zarejestruj się