Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne
Kategoria: VAT i akcyza 2014-10-31

Wiążąca Informacja Akcyzowa

W uchwalonej 23 października br. ustawie o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej przewidziano zupełnie nową na gruncie polskiego prawa podatkowego instytucję –Wiążącą informację akcyzową (WIA), dotyczącą w szczególności określenia rodzaju samochodu dla potrzeb ustalenia obowiązku podatkowego w akcyzie od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu i sprzedaży samochodu przed pierwszą rejestracją w Polsce.

WIA ma umożliwić podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych uzyskanie na ich wniosek od właściwego organu podatkowego wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego. Prawidłowa klasyfikacja wyrobów stanowi podstawę dla prawidłowego traktowania danego wyrobu dla celów akcyzy, w związku z tym wprowadzenie WIA jest bardzo korzystne dla podatników, ponieważ będzie stanowić narzędzie służące wyjaśnianiu wielu wątpliwości w tym zakresie.

Przepisy dotyczące WIA zostały zamieszczone w dodanym dziale Ia ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.) i zawierają uregulowania określające zakres stosowania WIA, jak również wskazanie przypadków, gdy stosuje się wiążącą informację akcyzową o rodzaju wyrobu akcyzowego.

WIA wydawana ma być na wniosek i obejmuje tylko jeden wyrób akcyzowy lub jeden samochód osobowy, rozumiany nie jako jeden indywidualnie oznaczony pojazd, ale pojazd opisany w taki sposób, który umożliwi jego klasyfikację zgodnie z Nomenklaturą Scaloną. W konsekwencji Wiążąca informacja akcyzowa będzie miała zastosowanie do wszystkich pojazdów zgodnych z opisem zawartym w decyzji, w stosunku do podmiotu, do którego decyzja jest skierowana.

Organem podatkowym właściwym w sprawach WIA będzie dyrektor izby celnej, który będzie wydawał informacje w drodze decyzji bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. WIA dla wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych będzie ważna przez okres 3 lat, licząc od dnia jej wydania.

WIA ma wiązać organy podatkowe jedynie wobec podmiotu, na rzecz którego została wydana, i tylko w odniesieniu do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane po dniu, w którym została wydana.

Tagi: podatek akcyzowy wiążąca informacja akcyzowa WIA


Zobacz pozostałe wpisy