Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne
Kategoria: VAT i akcyza 2014-03-19

Przedawnienie prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty

Termin na złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku od zakupu samochodu osobowego na terenie UE liczy się od momentu uiszczenia daniny przez kupującego, a nie od wejścia w życie przepisów uprawniających do jej zwrotu. Wyrok NSA z dnia 18 marca 2014 r., sygn. I GSK 1134/12.

W sprawie, podatnik kupił w 2004 r. w jednym z państw członkowskich UE samochód osobowy marki Mercedes-Benz i w tym samym roku złożył deklarację uproszczoną AKC-U z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego tego pojazdu.

We wrześniu 2010 r. wystąpił natomiast o zwrot podatku z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wraz z odsetkami liczonymi od dnia powstania nadpłaty, tj. dnia w którym dokonał zakupu  (6 lipca 2004 r.) do 18 sierpnia 2008 r. Podatnik zażądał zwrotu na podstawie art. 2 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wwnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego (Dz. U. z 2008 r., Nr 118, poz. 745).

Organy skarbowe obu instancji, odmówiły podatnikowi wszczęcia postępowania i zwrotu pieniędzy. Uznały bowiem, iż z uwagi na fakt, że wniosek o zwrot nadpłaty złożono po upływie pięcioletniego terminu, podatek uległ przedawnieniu.

Podatnik skierował skargę do sądu, w której zarzucił organom, że wybiórczo stosują przepisy odmawiając mu zwrotu pieniędzy, powołując się przy tym na ustawę o zwrocie akcyzy, z której – jak twierdził – przysługują mu prawa do zwrotu nadpłaty z oprocentowaniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał decyzje organów za prawidłowe. Wyjaśnił ponadto, że ustawa o zwrocie nadpłaty określiła zasady ustalania nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego dokonanego w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 listopada 2006 r. na podstawie wcześniejszej ustawy akcyzowej z 2004 r. Regulacja ta była konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 18 stycznia 2007 r. (C-313/05 w sprawie Brzeziński).

Sąd podkreślił także, że zgodnie z ogólnymi przepisami Ordynacji podatkowej prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie pięciu lat od dnia złożenia deklaracji.

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko sądu pierwszej instancji. Uznał, że podatnik błędnie powiązał datę wejścia w życie przepisów o zwrocie nadpłaconej akcyzy z biegiem terminu do złożenia wniosku o zwrot nadpłaty. NSA wyjaśnił, że w sprawie nadpłat mają zastosowanie ogólne przepisy Ordynacji podatkowej, a nie przepisy ustawy o podatku akcyzowym. Oznacza to, że roszczenie podatnika o zwrot nadpłaty złożone w 2010 r. uległo już przedawnieniu. Co więcej, podatnik nie złożył  wniosku o wznowienie postępowania, gdy opublikowany został wyrok trybunału, przez co nie ma już możliwości wzruszenia jego zobowiązania podatkowego.

 

Tagi: podatek akcyzowy przedawnienie nadpłata podatku termin zwrotu wniosek o stwierdzenie nadpłaty przedawnienie prawa do zwrotu nadpłaty


Zobacz pozostałe wpisy