Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne
Kategoria: VAT i akcyza 2017-11-16

Niewydanie paragonu to wykroczenie

Resort finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie sankcji karnych za brak rejestracji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych.

Zasadniczymi celami projektowanego aktu jest dokonanie zmian w sferze prawnej, ukierunkowanych na:

  • zwiększenie nieuchronności wykrycia nieprawidłowości, poprzez uszczelnienie systemu sankcji za dokonywanie naruszeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu polegających na obrocie określonymi kategoriami wyrobów o niewielkiej wartości,  pochodzących z nielegalnych źródeł, jak również za dopuszczanie się wykroczeń uderzających wprost w interesy konsumentów, a polegających na niewydawaniu paragonów przy zakupach o niewielkiej wartości;
  • wyrównanie szans podmiotów gospodarczych przestrzegających prawa w zakresie ewidencjonowania obrotu oraz użycia paliw napędowych i opałowych zgodnie z ich przeznaczeniem w konfrontacji rynkowej z podmiotami nieprzestrzegającymi zasad we wskazanym zakresie.

Pośrednim celem, jaki ma zostać osiągnięty poprzez projektowane regulacje będzie ograniczenie szarej strefy w użyciu i obrocie wybranymi kategoriami wyrobów akcyzowych, a także zmniejszenie obrotu gospodarczego dokonywanego z pominięciem kas rejestrujących.

Instrumentami, które mają pozwolić na osiągnięcie wskazanych powyżej celów, jest wprowadzenie do systemu prawa karnego sensu largo (a konkretnie do Kodeksu wykroczeń) dwóch przepisów penalizujących zachowania związane z obrotem wyrobami alkoholowymi, tytoniowymi oraz suszem tytoniowym o niewielkiej wartości, wprowadzone do obrotu z naruszeniem przepisów ustawy o podatku akcyzowym, a także dokonywanie obrotu o niewielkiej wartości z pominięciem kas rejestrujących.

W art. 1 projektowane zmiany w przepisach Kodeksu wykroczeń zmierzają do uszczelnienia systemu sankcji za czyny godzące w interesy konsumentów i porządek publiczny poprzez dodanie do katalogu wykroczeń nowych czynów pozwalających na ściganie nieprawidłowości związanych z obowiązkiem rejestrowania sprzedaży na kasach rejestrujących i paserstwa alkoholem, wyrobami tytoniowymi i suszem tytoniowym o niewielkiej wartości. Zaproponowane rozwiązanie usprawni ściganie sprawców przedmiotowych czynów zabronionych. Efektywne zwalczanie przestępczości, w tym przestępczości o charakterze ekonomicznym, wymaga pogłębienia współpracy między służbami i organami zaangażowanymi w przeciwdziałanie i zwalczanie tej przestępczości. Zmiany zaproponowane w art. 1 projektu ustawy doprowadzą do poszerzenia grupy organów, mających uprawnienie do kontroli i ścigania wykroczeń związanych z niewystawianiem paragonów.

Zmiany mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Jagoda Kondratowska

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl; stan na dzień: 15 listopada 2017 r.

Tagi: Akcyza VAT szara strefa olej napędowy podatek akcyzowy kasy rejestrujące podatek od towarów i usług paragon paragon fiskalny kasa fiskalna obowiązek prowadzenia kas fiskalnych kasy fiskalne opodatkowanie oleju opałowego opodatkowanie olej napędowy opodatkowanie olej opałowy


Zobacz pozostałe wpisy