Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne

Aktualności dla tagu: przedawnienie

Kategoria: Postępowanie podatkowe 2018-02-28

Uchylenie decyzji ostatecznej a przedawnienie – uchwała NSA

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu dnia 26 lutego 2018 r., sygn. akt I FPS 5/17, zagadnienia prawnego podjął uchwałę wskazującą, że uchylenie decyzji ostatecznej w zakresie określenia zobowiązania podatkowego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania powoduje unicestwienie materialnoprawnego skutku zastosowania środka egzekucyjnego w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej.

Tagi: przedawnienie, ordynacja podatkowa, przedawnienie zobowiązania podatkowego, Naczelny Sąd Administracyjny, okres przedawnienia, uchwała NSA, NSA

Kategoria: Podatki - zagadnienia ogólne 2016-05-01

Przedawnienie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką

W ostatnich dniach w Sejmie skierowano do pierwszego czytania kolejną ustawę zmieniającą Ordynację podatkową. Zmiana ma na celu realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r., sygn. akt 40/12, w którym stwierdzono niezgodność paragrafu art. 70 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Tagi: przedawnienie, ordynacja podatkowa, nowelizacja ordynacji podatkowej, przedawnienie zobowiązania podatkowego, zabezpieczenie zobowiązań hipoteką, zastaw skarbowy, zmiany ordynacji podatkowej, nowelizacja, ustanowienie hipoteki, okres przedawnienia


Kategoria: Postępowanie podatkowe 2016-03-07

Wniosek RPO do TK w sprawie przedawnienia zobowiązań podatkowych

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisu Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym. Po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Tagi: przedawnienie, ordynacja podatkowa, przedawnienie zobowiązania podatkowego, Trybunał Konstytucyjny, okres przedawnienia, Rzecznik Praw Obywatelskich

Kategoria: Postępowanie podatkowe 2014-12-11

Prezydencki projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej

Wczoraj, prezydent skierował do Sejmu projekt zmian w ustawie - Ordynacja podatkowa. Zakłada on m.in. wprowadzenie zasady in dubio pro tributario, co oznacza że w razie wątpliwości co do przepisu podatkowego urząd, a także sąd wydając decyzję mają obowiązek orzec na korzyść podatnika.

Tagi: Prezydent RP, zobowiązania podatkowe, przedawnienie zobowiązania podatkowego, nowelizacja ordynacji podatkowej, przedawnienie, rygor natychmiastowej wykonalności, zasada in dubio pro tributario


Kategoria: Postępowanie podatkowe 2014-10-01

Nie można orzekać o wysokości przedawnionego zobowiązania podatkowego

Po upływie terminu przedawnienia organ pierwszej i drugiej instancji nie może orzekać o wysokości zobowiązania podatkowego, które uprzednio wygasło poprzez zapłatę. Uchwała pełnej Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2014 r., sygn. II FPS 4/13. 

Tagi: zapłata podatku, przedawnienie, przedawnienie zobowiązania podatkowego, wygaśnięcie zobowiązań podatkowych, okres przedawnienia

Kategoria: Inne 2014-06-25

Jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe?

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia  29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają trwałemu przechowywaniu. 

Tagi: termin przechowywania dokumentów w firmie, okres przedawnienia, Przechowywanie dokumentacji księgowej, przedawnienie zobowiązania podatkowego, przedawnienie, przechowywanie dokumentów działalność gospodarcza, przechowywanie dokumentów pracowniczych


Kategoria: Postępowanie podatkowe 2014-05-26

Zmiany w zakresie przedawnienia zobowiązań zabezpieczonych hipoteką

Pod obrady Senatu trafił projekt zmian w Ordynacji podatkowej. Nowelizacja zakłada, że zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym będą podlegały przedawnieniu na identycznych zasadach, jak zobowiązania, które nie zostały w ten sposób zabezpieczone. Projektowana zmiana wynika z konieczności dostosowania przepisów prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r., sygn. SK 40/12.

Tagi: przedawnienie, przedawnienie zobowiązania podatkowego, zobowiązania podatkowe, hipoteka przymusowa, zabezpieczenie zobowiązań hipoteką, zastaw skarbowy, SK 40/12, Trybunał Konstytucyjny

Kategoria: VAT i akcyza 2014-03-19

Przedawnienie prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty

Termin na złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku od zakupu samochodu osobowego na terenie UE liczy się od momentu uiszczenia daniny przez kupującego, a nie od wejścia w życie przepisów uprawniających do jej zwrotu. Wyrok NSA z dnia 18 marca 2014 r., sygn. I GSK 1134/12.

Tagi: podatek akcyzowy, przedawnienie, nadpłata podatku, termin zwrotu, wniosek o stwierdzenie nadpłaty, przedawnienie prawa do zwrotu nadpłaty