Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne

Aktualności dla tagu: okres przedawnienia

Kategoria: Postępowanie podatkowe 2024-05-16

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia a KKS

Do pierwszego czytania skierowany został w Sejmie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (druk nr X.386). Projekt przygotowany przez przedstawicieli Konfederacji zakłada uchylenie art. 70 § 6 pkt 1, art. 70 § 7 pkt 1 oraz art. 70c OrdPU.  

Tagi: przedawnienie, zwieszenie przedawnienia, przedawnienie zobowiązania podatkowego, wydłużenie terminu przedawnienia, Kodeks karny skarbowy, okres przedawnienia, postępowanie karne skarbowe

Kategoria: Postępowanie podatkowe 2018-02-28

Uchylenie decyzji ostatecznej a przedawnienie – uchwała NSA

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu dnia 26 lutego 2018 r., sygn. akt I FPS 5/17, zagadnienia prawnego podjął uchwałę wskazującą, że uchylenie decyzji ostatecznej w zakresie określenia zobowiązania podatkowego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania powoduje unicestwienie materialnoprawnego skutku zastosowania środka egzekucyjnego w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej.

Tagi: przedawnienie, ordynacja podatkowa, przedawnienie zobowiązania podatkowego, Naczelny Sąd Administracyjny, okres przedawnienia, uchwała NSA, NSA


Kategoria: Podatki - zagadnienia ogólne 2016-05-01

Przedawnienie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką

W ostatnich dniach w Sejmie skierowano do pierwszego czytania kolejną ustawę zmieniającą Ordynację podatkową. Zmiana ma na celu realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r., sygn. akt 40/12, w którym stwierdzono niezgodność paragrafu art. 70 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Tagi: przedawnienie, ordynacja podatkowa, nowelizacja ordynacji podatkowej, przedawnienie zobowiązania podatkowego, zabezpieczenie zobowiązań hipoteką, zastaw skarbowy, zmiany ordynacji podatkowej, nowelizacja, ustanowienie hipoteki, okres przedawnienia

Kategoria: Postępowanie podatkowe 2016-03-07

Wniosek RPO do TK w sprawie przedawnienia zobowiązań podatkowych

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisu Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym. Po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Tagi: przedawnienie, ordynacja podatkowa, przedawnienie zobowiązania podatkowego, Trybunał Konstytucyjny, okres przedawnienia, Rzecznik Praw Obywatelskich


Kategoria: Postępowanie podatkowe 2014-10-01

Nie można orzekać o wysokości przedawnionego zobowiązania podatkowego

Po upływie terminu przedawnienia organ pierwszej i drugiej instancji nie może orzekać o wysokości zobowiązania podatkowego, które uprzednio wygasło poprzez zapłatę. Uchwała pełnej Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2014 r., sygn. II FPS 4/13. 

Tagi: zapłata podatku, przedawnienie, przedawnienie zobowiązania podatkowego, wygaśnięcie zobowiązań podatkowych, okres przedawnienia

Kategoria: Inne 2014-06-25

Jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe?

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia  29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają trwałemu przechowywaniu. 

Tagi: termin przechowywania dokumentów w firmie, okres przedawnienia, Przechowywanie dokumentacji księgowej, przedawnienie zobowiązania podatkowego, przedawnienie, przechowywanie dokumentów działalność gospodarcza, przechowywanie dokumentów pracowniczych