Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne
Kategoria: Podatki i opłaty lokalne 2024-06-12

Planowane zmiany w podatku od nieruchomości

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej (UD72).

Celem projektu jest wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących aktualnych przepisów oraz doprecyzowanie obowiązujących regulacji w celu prawidłowego ich stosowania.

 

1. Definicje „budowli” i „budynku”

Proponuje się wprowadzenie do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych autonomicznej definicji pojęcia „budowla” i „budynek” bez odwoływania się do przepisów pozapodatkowych, a także wyszczególnienie kategorii obiektów kwalifikowanych jako budowle w ustawie podatkowej w formie załącznika do ustawy.

Proponowane rozwiązania wyeliminują ponadto obecne wątpliwości dotyczące prawnopodatkowego kwalifikowania niektórych obiektów (np. silosy, zbiorniki czy elewatory) oraz doprecyzują zasady opodatkowania części obiektów kompleksowych (np. stacje paliw) i niejednorodnych (np. stadiony).

2. Opodatkowanie garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych

W celu ujednolicenia opodatkowania garaży wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych proponuje się uznać garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym za część mieszkalną takiego budynku. W efekcie tej zmiany do opodatkowania wyodrębnionego garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym będzie miała zastosowanie stawka podatku od nieruchomości przewidziana dla budynków mieszkalnych, określona w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Poza powyższymi zmianami, w projekcie przewidziano także:

3. Dodanie przepisu mającego na celu wyłączenie stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej w zakresie gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład terminala towarowego.

4. Zmiany w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.

5. Zmiana w zakresie zwolnienia w podatku od nieruchomości dla instytutów badawczych.

6. Umożliwienie nałożenia na inkasentów opłaty uzdrowiskowej obowiązku prowadzenia ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia tej opłaty.

7. Zmiana zakresu zwolnienia od podatku rolnego dla instytutów badawczych.

8. Nałożenie obowiązku informacyjnego na organy administracji publicznej w zakresie przekazywania właściwemu organowi podatkowemu informacji przez organ administracji publicznej, który dokonał czynności urzędowej, wydał zaświadczenie lub zezwolenie wskutek przekazania mu sprawy w związku ze zmianą organu właściwego w sprawie, o zmianie tej właściwości, w efekcie której nastąpiła zmiana beneficjenta wpływów z opłaty skarbowej.

9. Zmiana właściwości organu podatkowego od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.


Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 r.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier

Tagi: budowla budynek defunicja budynku opłata uzdrowiskowa opodatkowanie garaży podatek od garaży podatek od nieruchomości opłata skarbowa stawki podatek od nieruchomości podatki i opłaty lokalne definicja budowli garaż


Zobacz pozostałe wpisy