Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne
Kategoria: Podatki i opłaty lokalne 2024-03-14

Definicja budowli w podatku od nieruchomości

Definicja budowli zawarta w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych od dawna budzi wątpliwości i problemy interpretacyjne.

Definicja budowli zawarta w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych od dawna budzi wątpliwości i problemy interpretacyjne.
Trybunał Konstytucyjny kilkukrotnie już wypowiadał się w tej kwestii. W ostatnim wyroku z 4 lipca 2023 r., sygn. akt SK 14/21, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodny z art. 84 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
We wskazanym orzeczeniu przyjęto – za postanowieniem TK z 15 grudnia 2020 r. , sygn. akt S 3/20, że:
„Zawarcie w art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. odwołania do przepisów prawa budowlanego nie pozwala na zrekonstruowanie przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Określenie przedmiotu opodatkowania ma kluczowe znaczenie dla podatników w kontekście wywodzonych z art. 2 Konstytucji zasad: zaufania obywatela do państwa, bezpieczeństwa prawnego oraz określoności prawa. Już na podstawie samego brzmienia przepisów ustawy podatkowej podatnik powinien wiedzieć, bez większych wątpliwości, czy podlega w danym stanie faktycznym opodatkowaniu, czy też nie. Tymczasem w wypadku budowli jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie jest możliwe zrekonstruowanie przedmiotu opodatkowania wyłącznie na podstawie ustawy podatkowej, jaką jest ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Konieczne jest bowiem odwołanie się do przepisów prawa budowalnego, które również nie pozwalają na precyzyjne ustalenie - dla celów podatkowych - czy dany obiekt podlega opodatkowaniu jako budowla, czy też nie”.

Na skutek wyroku TK SK 14/21, niekonstytucyjny przepis art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. ma utracić moc obowiązująca po 18 miesiącach od ogłoszenia. Miało to pozwolić ustawodawcy na przygotowanie i wprowadzenie nowego uregulowania definicji legalnej budowli na potrzeby określania przedmiotu podatku od nieruchomości, bez odwołań do ustaw spoza prawa podatkowego.

W lutym 2024 r. RPO zwrócił się do Ministerstwa Finansów o informacje nt. stanu prac legislacyjnych w omawianym zakresie. Zgodnie z opublikowaną na stronie RPO odpowiedzią Ministerstwa:
„Uwzględniając problemy wynikające ze stosowania wspomnianych wyżej przepisów, w Ministerstwie Finansów prowadzone są prace, w celu zdefiniowania na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości pojęcia „budowla”. Celem tych prac jest wprowadzenie do upol autonomicznej definicji, która nie będzie odwoływała się do przepisów pozapodatkowych. Rozważane jest określenie zamkniętego katalogu obiektów podlegających opodatkowaniu w nowym załączniku do ustawy. Zakłada się zachowanie fiskalnego status quo, wyeliminowanie wątpliwości w zakresie opodatkowania niektórych obiektów oraz możliwość uwzględnienia dotychczasowego dorobku orzeczniczego sądów administracyjnych dotyczącego stosowania obowiązujących przepisów”.

Źródło: https://bip.brpo.gov.pl/pl

Tagi: Ministerstwo Finansów podatki i opłaty lokalne Trybunał Konstytucyjny podatek od nieruchomości działania ministerstwa finansów Rzecznik Praw Obywatelskich


Zobacz pozostałe wpisy