Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> niezbędnik -> kalendarz

Baza prawa podatkowego

Kalendarz

Podatek akcyzowy

 • wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

Podatek od towarów i usług

 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za III kwartał 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za wrzesień 2018 r.
 • złożenie informacji podsumowującej za wrzesień 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za wrzesień 2018 r.

Podatki dochodowe

 • wpłata za wrzesień 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za wrzesień 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za wrzesień 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za wrzesień 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2018 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2018 r.
 • wpłata za wrzesień 2018 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze

PFRON

 • wpłata za wrzesień 2018 r. na PFRON

Podatki lokalne

 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2018 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

ZUS

 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)