Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> baza prawa podatkowegoegzekucja podatkowaegzekucja podatkowa

Nota - Egzekucja podatkowa

komentarze przepisy orzecznictwo interpretacje literatura

            Egzekucja podatkowa

Postępowanie egzekucyjne to czynności stron i organów egzekucyjnych podejmowane w celu realizacji świadczenia określonego w tytule egzekucyjnym. Osiągnięcie celu egzekucji podatkowej może zostać dokonane pod przymusem bądź dobrowolnie. Komentarz stanowi o ewolucji egzekucji podatkowej na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.   

Postępowanie egzekucyjne w administracji ma swój początek już w okresie międzywojennym, kiedy to mimo braku jednolitej regulacji prawnej, funkcjonowały w Polsce przepisy egzekucyjne państw zaborczych.

Pierwsze regulacje z zakresu egzekucji pojawiają się w roku 1923, kiedy to uregulowano niektóre zagadnienia dotyczące postępowania egzekucyjnego zobowiązań pieniężnych. Wydane na podstawie ustawy z 14.12.1923r. o uprawnieniach organów wykonawczych władz skarbowych, nie traktowały w sposób całościowy dzisiejszej instytucji tutaj omawianej, ale dały jej solidny początek.

Kolejnym etapem w próbie uregulowania postępowania egzekucyjnego były instrukcje Ministra Skarbu z 17.5.1926r. o przymusowym ściąganiu państwowych podatków i opłat tudzież innych należności skarbowych, które mimo nawiązywania do ustawy z 1923r., nie dawały całościowego ujęcia niezbędnych elementów tego rodzaju postępowania.

Już w 1928r. 22 marca, weszło w życie rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o postępowaniu przymusowym w administracji, które wprowadzało jednolitą regulację postępowania egzekucyjnego. Rozporządzenie ujmowało zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania egzekucyjnego oraz środki egzekucji. Regulacja ta pozostawiając wiele do życzenia, wyparta została przez ustawę o przejęciu egzekucji administracyjnej przez władze skarbowe oraz o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych z dnia 10 marca 1932r.

Ustawa z 1932r. została rozwinięta w rozporządzeniu wykonawczym Rady Ministrów z 25 czerwca 1932r. o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych. Ze względu na swój tymczasowy charakter, zarówno ustawa jak i rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów przewidywały możliwość istnienia regulacji innych ustaw pozostających z nimi sprzeczności.

28 stycznia 1947r. wchodzi w życie dekret o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych, który traktowany był jako regulacja stała i stabilna. Dekret ustanawiał władzami egzekucyjnymi urzędy skarbowe lub inne organy administracji skarbowej jako organy I instancji oraz izby skarbowe jako organy II instancji. Poza organami egzekucyjnymi, dekret przewidywał zakres przedmiotowy egzekucji, środki egzekucji oraz środki prawne, z których mogli korzystać zobowiązani w postępowaniu egzekucyjnym. Sprawy nieuregulowane w dekrecie o postępowaniu egzekucyjnym prowadzone były na podstawie przepisów dekretu z dnia 16 maja 1946r. o postępowaniu podatkowym.

Następnym aktem prawnym w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji, obowiązującym ze zmianami do dnia dzisiejszego jest...


To jest jedynie fragment treści, aby uzyskać pełny dostęp
do prezentowanych informacji zaloguj się i wykup abonament lub skorzystaj
z jednorazowego dostępu.

Nie masz konta? Zarejestruj się