Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Baza prawa podatkowego

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne
Kategoria: VAT i akcyza 2019-03-30

Wykaz podatników VAT z numerem rachunku bankowego przedsiębiorcy

Dnia 13 marca br. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Proponowane regulacje dotyczą wprowadzenia ogólnie dostępnego wykazu podatników VAT zawierającego – poza obecnie dostępnymi informacjami – także dane dotyczące rachunków bankowych prowadzonych na potrzeby działalności gospodarczej. Celem projektowanej ustawy jest dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT. Opiniowany projekt ustawy o zmianie ustawy przewiduje zmiany m.in. w ustawie o VAT, ustawie o PIT, ustawie o CIT i Ordynacji podatkowej.

Ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych wprowadzono do ustawy o VAT przepis art. 96b, w którym uregulowano kwestię dotyczącą prowadzenia przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazu podmiotów, którym naczelnik urzędu skarbowego odmówił rejestracji jako podatnika VAT oraz wykazu podatników VAT wykreślonych z rejestru z urzędu oraz przywróconych jako podatnicy VAT. Przewidziana w art. 96b ustawy o VAT regulacja została wprowadzona ze względu na konieczność poprawy ściągalności podatku VAT w ramach tzw. pakietu rozwiązań uszczelniających.

Proponowana nowelizacja ma na celu podjęcie dalszych działań zmierzających do uszczelniania systemu podatku od towarów i usług. Ustawodawca przewiduje zmiany, w wyniku których dotychczasowe informacje zawarte w dwóch wykazach (wykazie podatników, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT oraz wykazie podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona) zostaną połączone w jeden wykaz, który zostanie rozszerzony o dane dotyczące numerów rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dla spełnienia zakładanego przez projektodawcę celu przewidziano zmiany, w wyniku których dotychczasowe informacje zawarte w dwóch wykazach (wykazie podatników, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT oraz wykazie podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona) zostaną połączone w jeden wykaz, który zostanie rozszerzony o dane dotyczące numerów rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W zakresie podatków dochodowych zaproponowano, aby podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie mogli zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatków w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji przekraczającej wartość 15.000 zł (dokonana z innym przedsiębiorcą), została dokonana nie tylko z pominięciem rachunku płatniczego, ale także wtedy, gdy płatność zostanie wykonana przelewem na rachunek inny, niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT.

Dodatkowo, proponuje się także wprowadzenie regulacji dotyczącej solidarnej odpowiedzialności podatnika VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług, za zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, jeżeli zapłata należności z tytułu tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Źródło: www.sejm.gov.pl; stan na dzień: 29 marca 2019r.

Tagi: odpowiedzialność podatkowa nabywcy VAT podatnik VAT czynny podatnik VAT odpowiedzialność VAT odpowiedzialność solidarna odpowiedzialność osób trzecich VAT wykaz podatników VAT rachunek bankowy


Zobacz pozostałe wpisy