Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Baza prawa podatkowego

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne
Kategoria: Podatki dochodowe i przychodowe 2018-08-12

EXIT TAX – podatek od emigracji

Ministerstwo finansów pracuje nad tzw. „EXIT TAX” - podatkiem, który miałby zostać nałożony na podmioty przenoszące posiadany majątek lub działalność gospodarczą za granicę, w szczególności do tzw. rajów podatkowych. Istnieje jednak obawa, że obciążone nowym podatkiem zostaną także osoby fizyczne emigrujące z kraju np. w poszukiwaniu lepszej pracy.

16 lipca 2018 r. Ryszard Petru skierował do Minister Rozwoju i Finansów interpelację poselską, wskazując na niejasności zapisów prawa unijnego, którego implementacja ma skutkować właśnie wprowadzeniem nowego podatku. Jak wskazano w interpelacji, zgodnie z art. 5 dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 193, str. 1 z późn. zm.), państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek wprowadzenia do krajowego porządku prawnego podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu (tzw. podatek wyjścia - EXIT TAX). Dyrektywa przewiduje konieczność implementacji jej przepisów do porządków krajowych państw członkowskich do końca 2018 roku, jednakże w zakresie wprowadzenia EXIT TAX ostateczną datą wprowadzenia rozwiązań w tym zakresie jest koniec 2019 roku.

Podatnicy, którzy przeniosą swoją rezydencję podatkową, siedzibę, zakład lub inne aktywa za granicę będą musieli zapłacić podatek od hipotetycznego dochodu będącego różnicą pomiędzy wartością rynkową ich aktywów majątkowych, a ich wartością podatkową. Wprowadzenie tego podatku ma zlikwidować opłacalność optymalizacji podatkowej poprzez zmianę rezydencji lub przenoszenia majątku za granicę.

Z pojawiających się w środkach masowego przekazu informacji wynika, że podatek EXIT TAX zostanie wprowadzony do polskich przepisów podatkowych już w bieżącym roku oraz że obejmie swoim zakresem szerszą grupę podatników i zdarzeń powodujących powstanie obowiązku podatkowego, niż jest to wymagane przez dyrektywę (np. że ma dotyczyć również osób fizycznych).

W związku z opisaną przez posła sytuacją, poproszono o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy Ministerstwo Finansów prowadzi prace w zakresie przygotowania przepisów implementujących dyrektywę UE 2016/1164, a jeśli tak, to na jakim etapie te prace są obecnie prowadzone?
  2. Czy Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie przepisów implementujących dyrektywę UE 2016/1164 w zakresie EXIT TAX do końca 2018 roku i czy mają one obowiązywać od 1 stycznia 2019?
  3. Jaki będzie zakres podmiotowy planowanych rozwiązań w zakresie EXIT TAX (w szczególności czy będą nimi objęte osoby fizyczne)?
  4. Jaki będzie zakres przedmiotowy planowanych rozwiązań w zakresie EXIT TAX (w szczególności, jakie zdarzenia będą powodowały powstanie obowiązku podatkowego oraz czy i w jakim zakresie planowane przepisy dotyczące EXIT TAX będą wykraczać poza zakres przedmiotowy dyrektywy)?
  5. W jaki sposób będzie obliczana podstawa opodatkowania oraz jaka będzie stawka podatku EXIT TAX?

Powstające wątpliwości oraz wskazane pytania są - zdaniem posła – zasadne, bowiem niejasne jest polskie tłumaczenie art. 5 ust. 1 dyrektywy, z którego wynika, że „Podatnik podlega podatkowi w kwocie równej wartości rynkowej przenoszonych aktywów (w chwili ich przeniesienia), pomniejszonej o ich wartość do celów podatkowych”. Zdaniem Posła, z takiego zapisu można wnioskować, że podatek ma wynosić w zasadzie 100% hipotetycznego zysku, który mógłby być uzyskany ze zbycia przenoszonych aktywów.

Interpelacja oczekuje na odpowiedź resortu.

 

Źródło: www.sejm.gov.pl; stan na dzień: 11 sierpnia 2018 r.

Tagi: zwalczanie unikania opodatkowania Unia Europejska podatki dochodowe działania ministerstwa finansów Minister Finansów Ministerstwo Finansów Podatek dochodowy exit tax podatek od emigracji


Zobacz pozostałe wpisy