Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne
Kategoria: Podatki - zagadnienia ogólne 2018-06-13

3xP w praktyce – kolejne uproszczenia podatkowe

Mniej biurokracji w podatkach, niższe podatki dla biznesu i inwestycji, bardziej przyjazne przepisy oraz wzrost bezpieczeństwa podatników – to kluczowe uproszczenia, nad którymi pracuje Ministerstwo Finansów. Zmiany są zgodne z filozofią 3xP, czyli stworzeniem systemu podatkowego przejrzystego, prostego i przyjaznego dla podatników, w tym przedsiębiorców.

 

Uproszczenia podatkowe mają zostać wprowadzone w czterech obszarach:

1. Mniej biurokratycznych obowiązków podatkowych

A. Twój e-PIT - ułatwienie w przekazywaniu PIT do urzędu skarbowego. Dla wielu podatników będzie to w praktyce oznaczać, że obowiązek rozliczenia PIT od 2019 r. przejdzie na administrację skarbową. Jeśli bowiem pracujemy na umowę o pracę, to i tak nasz pracodawca informuje urząd skarbowy o uzyskanych dochodach, zapłaconym podatku itp. Nie trzeba zatem wymagać od podatnika dodatkowego zaangażowania, skoro mogą sobie z tym poradzić niemal automatycznie systemy informatyczne.

B. Rezygnacja z deklaracji VAT – rezygnacja z deklaracji VAT od 2019 r. (możliwą dzięki otrzymywaniu danych z JPK_VAT) i zmniejszenie obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów i realizację w praktyce założeń Konstytucji Biznesu, zgodnie z którą administracja nie będzie pozyskiwać od podatników danych, które są zawarte w innych formularzach.

C. Mniej biurokracji dla przedsiębiorców i samorządów - zmiany obejmą też m.in. odbiurokratyzowanie obowiązków sprawozdawczych w samorządach czy ujednolicenie formularzy w podatkach lokalnych. Likwidacja zbędnych regulacji obejmie też samorządy.

D. Jedno PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych) - umożliwi to podatnikom dokonującym wielu jednorodnych czynności cywilnoprawnych składanie zbiorczej deklaracji za cały miesiąc w miejsce wielu deklaracji składanych do tej pory od poszczególnych czynności (np. w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność kupna-sprzedaży).

 

2. Niższe podatki dla biznesu i inwestycji

A. 9% stawka podatku CIT - obniżka CIT jest zgodna z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego. Będą nią objęte małe firmy, stanowiące grupę ok. 90% wszystkich podatników podatku CIT.

B. Samochód osobowy w firmie – wyższy limit odpisu – podwyższenie z 20 tys. euro do 150 tys. zł limitu wartości  samochodu osobowego, do którego odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

C. Koszt kapitału własnego - wprowadzenie możliwości obniżenia przychodu o hipotetyczny (faktycznie nieponiesiony) koszt odsetkowy. Łączna kwota kosztów z tego tytułu będzie jednak limitowana.

D. Konwersja długu na kapitał - wprowadzenie możliwości uwzględnienia wartości zadłużenia (w tym pożyczki) w kosztach uzyskania przychodów z tytułu wniesienia takiego zobowiązania tytułem wkładu do spółki. Aby skorzystać z takiego rozwiązania musi dojść do faktycznego otrzymania pożyczki.

E. Ulga „Innovation Box" - dzięki niej wzrośnie zatrudnienie w obszarze B+R w przedsiębiorstwach i zwiększy się świadomość przedsiębiorstw w zakresie praw własności intelektualnej jako potencjalnych źródeł przychodów. Ulga miałaby polegać na preferencyjnym opodatkowaniu (np. obniżoną stawką podatkową) kwalifikowanego dochodu, wyodrębnionego z całości dochodu podatnika, uzyskiwanego ze składników własności intelektualnej chronionych przez m.in. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo autorskie. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z projektowanej preferencji byłby wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej związanej z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszaniem składnika własności intelektualnej.

F. Jednorazowe rozliczenie straty - jednorazowe rozliczenie całości poniesionej straty, jeżeli nie przekracza ona 5 mln zł w jednym roku podatkowym.

G. Sukcesja firm a podatki - zwolnienie z podatku od spadków i darowizn nabycie przedsiębiorstw jednoosobowych w związku ze śmiercią przedsiębiorcy. Zwolnienie dotyczy nabywców, którzy podejmą się kontynuowania prowadzenia firmy przez co najmniej 2 lata. Ma to zachęcać potencjalnych nabywców do podejmowania decyzji o kontynuacji prowadzenia działalności zmarłego przedsiębiorcy (dając im wymierną korzyść finansową). Z punktu widzenia gospodarki rozwiązanie to stwarza szansę zachowania istniejących miejsc pracy.

H. Mały Podatnik - podwyższenie progu „małego podatnika" w PIT i CIT do 2 mln euro rocznej wartości sprzedaży. Dzięki temu większa liczba przedsiębiorców skorzysta z bardziej korzystnych zasad amortyzacji, rozliczeń kwartalnych czy – w wypadku CIT – niższej stawki podatku.


3. Prostsze, przyjaźniejsze przepisy

A. Nowa matryca stawek VAT – uporządkowanie obecnej sytuacji, która powoduje kłopoty interpretacyjne oraz generuje absurdalne sytuacje związane z przyporządkowaniem poszczególnych towarów do właściwych stawek. Dzięki zmianom podatnicy będą mieli większą pewność co do stosowania przepisów podatkowych. Ograniczy to liczbę sporów w zakresie stosowania właściwych stawek VAT.

B. Odpłatne zbycie odziedziczonej nieruchomości - pięcioletni termin, po którym dom, czy mieszkanie może być  sprzedane bez podatku,  u spadkobiercy liczony będzie od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę (obecnie jest on liczony on od nabycia przez spadkobiercę). Koszty nabycia czy wytworzenia nieruchomości przez spadkodawcę będą również kosztem u spadkobiercy. Podobnie kosztem u spadkobiercy będą także długi i ciężary spadkowe, w tym roszczenia o zachowek.

C. Ulga mieszkaniowa - wydłużenie do 3 lat okresu, w jakim ma nastąpić wydatkowanie na nabycie – również to ostateczne – własności innego mieszkania czy domu celem skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Obecnie termin ten wynosi 2 lata. Także rozszerzenie katalogu wydatków na cele mieszkaniowe, aby znalazły się w nim też wydatki na przebudowę lub remont lokalu, które podatnik poniesie zanim stanie się jego właścicielem.

D. Interpretacje ogólne - organizacje branżowe będą mogły składać wnioski o wydanie interpretacji ogólnych w przypadku nowych przepisów podatkowych. Wnioski będą mogły składać izby gospodarcze oraz organizacje pracodawców w zakresie przepisów, które weszły życie w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Dzięki zmianie przedsiębiorcy, składając wniosek o wydanie interpretacji ogólnej, nie będą musieli wykazywać przesłanki niejednolitego stosowania prawa (byłoby to niemożliwe w przypadku nowych przepisów).


4. Bezpieczny podatnik

A. Ordynacja podatkowa – trwają prace nad nową ordynacją podatkową, która zapewni szerszą ochronę podatnika i zmieni w prawie relację na linii fiskus – podatnik.
Chodzi o większą transparentność i zwięzłość nowych przepisów. Założeniem jest, że projekt zostanie wniesiony do Sejmu do końca roku.

B. Skrócenie terminu w „uldze na złe długi" w VAT - skrócenie ze 150 do 120 dni terminu ulgi, która umożliwia wierzycielowi zastosowanie przepisów dotyczących „ulgi na złe długi".
Pozwoli to na zmniejszenie podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku niezapłaconych wierzytelności (które nie zostały także zbyte), od których terminu płatności upłynęło już 120 dni. Wpłynie to pozytywnie na jego kondycję finansową dzięki uwolnieniu (wcześniej) dodatkowych środków finansowych. Również po stronie dłużnika nastąpi skrócenie terminu ze 150 do 120 dni na obowiązkową korektę odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z tej faktury. Będzie to stanowić mobilizację do spłaty wierzytelności, co w ostatecznym rozrachunku przełoży się na zmniejszenie zatorów płatniczych w obrocie gospodarczym.

 

Źródło: www.mf.gov.pl; stan na dzień: 13 czerwca 2018 r.

Tagi: Ministerstwo Finansów Minister Finansów zmiany ordynacji podatkowej zmiany w przepisach podatkowych działania ministerstwa finansów zmiany w prawie podatkowym uproszczenia w rozliczeniu VAT uproszczone rozliczenie VAT


Zobacz pozostałe wpisy