Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne
Kategoria: Inne 2014-01-02

Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, która rozszerzy grupę osób uprawnionych do ulgi mieszkaniowej w związku z otrzymaniem spadku. 

Podstawowym celem nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.  U. Nr 222, poz. 1629 oraz z 2011 r. Nr 144, poz. 867) jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2011 r. (sygn. akt P 36/10). W powołanym orzeczeniu Trybunał stwierdził niekonstytucyjność pominięcia ustawodawczego polegającego na nieuwzględnieniu przez ustawodawcę ulgi podatkowej osoby zaliczanej do III grupy podatkowej, która do dnia 31 grudnia 2006 r. sprawowała opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej przed organem gminy, a po tym dniu nabyła w drodze spadku prawa wskazane w drugim z powołanych przepisów.

W związku z powyższym w treści przedłożonej ustawy uzupełniono przepisy intertemporalne ustawy zmieniającej z 2006 r. w zakresie dotyczącym uwzględnienia prawa do ulgi mieszkaniowej osób zaliczanych do III grupy podatkowej. W myśl dodanego przepisu, osobie zaliczanej do III grupy podatkowej, która do dnia 31 grudnia 2006 r. zawarła przed organem gminy umowę o sprawowanie opieki nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, przysługuje prawo do ulgi mieszkaniowej, na zasadach obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2007 r., jeżeli po dniu 31 grudnia 2006 r. nabyła w drodze spadku po tym spadkodawcy budynek mieszkalny lub jego część, lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

W celu umożliwienia skorzystania z prawa do ulgi podatnikom, w stosunku do których wysokość zobowiązania podatkowego została już ustalona, przewidziano także możliwość wznowienia postępowania podatkowego. Termin do wniesienia żądania wznowienia postępowania upływa z dniem 31 grudnia 2014 r. W przypadku wznowienia postępowania w powyższych sprawach nie będzie znajdował zastosowania przepis Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym organ podatkowy odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części, jeżeli wydanie nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z  uwagi na upływ terminów przedawnienia.

Ustawa weszła w życie 22 stycznia 2014 r.

 

Źródło: www.prezydent.pl

Tagi: ulga podatkowa ulga podatkowa podatek od spadków i darowizn podatek od spadków i darowizn III grupa podatkowa


Zobacz pozostałe wpisy