Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne
Kategoria: Inne 2017-09-27

Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa UE – Kanada (CETA)

21 września 2017 r. rozpoczęło się tymczasowe stosowanie umowy o wolnym handlu, zawartej przez Unię Europejską z Kanadą (tzw. umowa CETA). Warunkiem zastosowania preferencji taryfowych dla przywożonych towarów jest m.in. ich bezpośredni przywóz z kraju eksportu do kraju importu oraz dysponowanie dowodem ich preferencyjnego pochodzenia.

W umowie CETA przewidziano, że takim dowodem będzie deklaracja pochodzenia sporządzana przez eksportera. W przypadku eksporterów unijnych deklarację pochodzenia może sporządzić każdy eksporter, ale tylko dla przesyłek, których wartość nie przekroczy 6000 euro. W sytuacji, gdy wartość przesyłki przekroczy tę kwotę, deklarację może sporządzić wyłącznie eksporter zarejestrowany w systemie REX.

 

Liberalizacja handlu dotyczy oczywiście tylko takich towarów, które mogą być uważane za pochodzące odpowiednio z UE lub z Kanady. Reguły pochodzenia CETA znacznie odbiegają od dotychczasowych unijnych standardów, tzn. reguł, jakie mają zastosowanie w obecnie funkcjonujących umowach o wolnym handlu, których stroną jest UE. Nie oznacza to, że są one bardziej rygorystyczne lub łagodniejsze. W wielu przypadkach przyjęte zostały po prostu odmienne kryteria dla ustalania pochodzenia produktów, często oparte na klasyfikacji taryfowej. Dlatego sprawdzenie unijnego pochodzenia produktów powinno nastąpić przed rozpoczęciem ich preferencyjnego wywozu do Kanady.

W związku z tym przedsiębiorcy, którzy zamierzają wywozić produkty do Kanady w ramach umowy CETA, powinni się zarejestrować w bazie zarejestrowanych eksporterów REX. Rejestracja unijnych eksporterów w bazie REX jest ważna na całym terytorium celnym Unii Europejskiej i w konsekwencji numer REX przydzielony eksporterowi może być używany niezależnie od miejsca gdzie produkty są zgłaszane do wywozu i gdzie rzeczywisty wywóz ma miejsce. Oznacza to, że numer REX może być używany przez eksportera przy wywozie produktów z różnych państw członkowskich, a nie tylko z państwa członkowskiego, w którym został on mu przydzielony.

 

Przepisy umowy CETA mogą być stosowane do towarów, które spełniają postanowienia protokołu reguł pochodzenia CETA, i które w dniu rozpoczęcia jej prowizorycznego stosowania są/były albo w tranzycie albo są/były w Unii składowane czasowo w składach celnych lub w strefach wolnocłowych, pod warunkiem przedstawienia organom celnym kraju przywozu, dowodu pochodzenia wystawionego zgodnie z przepisami protokołu reguł pochodzenia CETA.

W przypadku, gdy takie towary były dopuszczone do obrotu z zastosowaniem stawki KNU/MFN, deklaracja pochodzenia może być przedstawiona organom celnym w okresie dwóch lat od daty przywozu towarów (artykuł 19(4) protokołu reguł pochodzenia CETA). Nie ma to zastosowania do towarów dopuszczonych do obrotu w UE przed rozpoczęciem prowizorycznego stosowania umowy.

Jeżeli towary były wywiezione z Kanady przed rozpoczęciem prowizorycznego stosowania umowy i są albo w tranzycie albo w Unii składowane czasowo w składach celnych lub strefach wolnocłowych, deklaracja pochodzenia powinna być sporządzona na kopii faktury lub kopii innego dokumentu handlowego odnoszącego się do towarów wysłanych importerowi. Data deklaracji pochodzenia nie może być pominięta i powinna to być data sporządzenia deklaracji, która nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia prowizorycznego stosowania umowy.

Umowa CETA została podpisana 30 października 2016 r., a następnie opublikowana w Dz. Urz. UE L 11 z 14.01.2017 r.

 

Jagoda Kondratowska

Źródło: www.mf.gov.pl; stan na dzień: 26 października 2017 r.

Tagi: procedura celna uproszczona procedura celna umowa o wolnym handlu Kanada CETA preferencje taryfowe


Zobacz pozostałe wpisy