Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne
Kategoria: Inne 2018-01-04

E-Składka - nowy wymiar rozliczeń

Od 1 stycznia 2018 r. należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne jednym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, należy wysłać tylko jeden przelew łącznie na:

1. ubezpieczenia społeczne,

2. ubezpieczenie zdrowotne,

3. Fundusz Pracy,

4. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

5. Fundusz Emerytur Pomostowych.

Do końca 2017 r. wypełnianie przelewów było skomplikowane i pracochłonne. Płatnik składek był zobowiązany podać wiele danych, które miały na celu właściwe zaksięgowanie i rozliczenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wpłaty, m.in.:

  • numer konta bankowego (wskazywał ubezpieczenie albo fundusz, którego dotyczyła wpłata),
  • dane identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię oraz nazwisko, numer i seria paszportu lub dowodu osobistego),
  • okres rozliczeniowy (miesiąc i rok),
  • numer decyzji/umowy/ tytułu wykonawczego.

 

Od 1 stycznia należy opłacać składki zwykłym przelewem. Na przelewie trzeba wskazać jedynie indywidualny numer rachunku bankowego. Wpłata zostanie od razy zaksięgowana i rozliczona na właściwym koncie składkowym.

Każda wpłata zostanie odpowiednio podzielona proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. ZUS dokona tego na podstawie składek z ostatniej deklaracji rozliczeniowej. Podzielona wpłata zostanie rozliczona na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.

Nowe zasady rozliczania składek mogą zatem wpłynąć na podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom. Dlatego, jeśli ubezpieczony posiada zaległości i z tego powodu będzie miał niezapłaconą w pełnej wysokości bieżącą składkę może m.in. utracić prawo do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, czyli prawa do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego. Jeśli zadłużenie na koncie przekracza 6,60 zł za wcześniejszy okres, to dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje, jeżeli wpłata (nawet wpłacona w terminie) nie uwzględni bieżących składek oraz zaległej kwoty z odsetkami.

Jeśli dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustało, można wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie. Taką zgodę ZUS wyraża w uzasadnionych przypadkach.

Aby zgoda była skuteczna, należy:

  • uregulować całość zadłużenia wraz z odsetkami, lub
  • zawrzeć umowę z ZUS – tzw. układ ratalny

oraz opłacić wszystkie należne składki, w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, za miesiąc którego wniosek dotyczy.

 

Informację o numerze rachunku składkowego były wysyłane przez ZUS listem poleconym od 1 października 2017 r.

Jeśli do końca grudnia 2017 roku płatnicy składek nie dostali informacji o numerze rachunku albo jeśli list został zagubiony, można sprawdzić indywidualny numer w udostępnionej wyszukiwarce NRS lub skontaktować się z ZUS. Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku.

 

Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku będzie zawarty numer identyfikujący ZUS i numer NIP płatnika (ostatnie 10 cyfr), który jest identyfikatorem płatnika składek zarówno dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, jak i dla osoby fizycznej, która opłaca składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

 

Jagoda Kondratowska

Źródło: www.zus.pl; stan na dzień: 03 stycznia 2018 r.

Tagi: ubezpieczenie ubezpieczenia społeczne ZUS ubezpieczenie społeczne konto płatnika


Zobacz pozostałe wpisy