Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne
Kategoria: Finanse publiczne 2019-09-26

Projekt budżetu na 2020 rok

Rada Ministrów 24 września przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2020. Zarówno wydatki, jak i dochody budżetu państwa wyniosą 429,5 mld zł, co oznacza, że projekt po raz pierwszy od 1990 r. nie przewiduje deficytu budżetu państwa. Priorytetem pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego i realizacji działań dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach aktywnej i ambitnej polityki prorodzinnej.

 

W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano:

 • dochody – 429,5 mld zł,
 • wydatki – 429,5 mld zł,
 • brak deficytu budżetu państwa,
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) na poziomie 0,3 proc. PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

 • wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7 proc.),
 • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5 proc.),
 • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3 proc.),
 • wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 6,4 proc.).

Projekt budżetu na 2020 r. opracowano z uwzględnieniem spełnienia limitu wyznaczanego przez stabilizującą regułę wydatkową oraz kryteriów dotyczących wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego (3 proc. PKB) sektora instytucji rządowych i samorządowych.

 

Na prognozowane dochody będzie mieć wpływ m.in. wzrost gospodarczy, przewidywany wzrost inflacji, a także efekt już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych, dotyczących dalszego uszczelnienia systemu podatkowego. Chodzi również o działania związane ze zmniejszeniem podatku PIT. Do rozwiązań tych należą:

 1. zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26. roku życia do kwoty 85 528 zł (od sierpnia 2019 r.),
 2. obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18 do 17 proc. (od października 2019 r.),
 3. podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019 r.).

 

W ramach limitu wydatków zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu, dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań – przy niższych, rok do roku, planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa. Założono m.in.:

 1. finansowanie rozszerzonego programu „Rodzina 500+”, który od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego,
 2. finansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
 3. realizację świadczeń rodzinnych, która zakłada podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. (II etap), podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r. oraz wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2019 r.,
 4. wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i ze względu na długoletnie zajmowanie się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury,
 5. realizację rządowego programu „Dobry start”, który zakłada wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym,
 6. waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,24 proc.,
 7. zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową – zaplanowano o ok. 5 mld zł więcej w stosunku do roku 2019,
 8. wykonanie zadań dotyczących infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym na szczeblu samorządowym przez Fundusz Dróg Samorządowych,
 9. realizację zadań przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości przez wsparcie finansowe z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
 10. zwiększenie wydatków dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego,
 11. finansowanie programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 oraz programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020,
 12. realizację Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów,
 13. realizację programów wieloletnich dotyczących gospodarki morskiej, w tym inwestycyjnego pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

 

Źródło: www.gov.pl/web/finanse; stan na dzień: 26 września 2019 r.

Tagi: budżet państwa ustawa budżetowa


Zobacz pozostałe wpisy