Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> kancelaria -> nasz zespół

Baza prawa podatkowego

Nasz zespół

Jakub Marusik

Doradca podatkowy w Kancelarii Adwokacko-Podatkowej prof. Henryka Dzwonkowskiego, prawnik. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Prawo.

Wykładał na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego dla pracowników działów finansowych przedsiębiorstw, banków, głównych księgowych oraz doradców podatkowych.

Specjalista w zakresie podatku VAT i podatków dochodowych w aspekcie międzynarodowym. Przygotowuje projekty opinii prawnych (w tym m.in. dla Biura Analiz Sejmowych). Autor i współautor licznych publikacji podatkowych, m.in.:

 1. Egzamin na doradcę podatkowego. Pytania otwarte. C.H.Beck, 2017; wyd.3 - współautorstwo;
 2. Garść refleksji w oczekiwaniu na uchwałę 7 sędziów NSA w sprawie objęcia podatkiem VAT komorników sądowych. Monitor Podatkowy, 2017, nr 2. s. 21-27 - współautorstwo;
 3. Nowe regulacje dotyczące zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych w formie zastawu skarbowego. Monitor Podatkowy Serwis, 2017, nr 1. s. 3-5;
 4. Ordynacja podatkowa. Komentarz 2016, wyd. 6 poprawione i zaktualizowane pod red. prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego; Wydawnictwo C.H. Beck, wydanie 6 poprawione i zaktualizowane; Warszawa 2016; ISBN: 978-83-255-8772-7;
 5. Egzamin na doradcę podatkowego. Pytania otwarte. C.H.Beck, 2016 - współautorstwo;
 6. VAT od usług komorników sądowych w kontekście interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 9.6.2015 r. Monitor Podatkowy, 2016, nr 3. s. 18-25 - współautorstwo;
 7. Najistotniejsze zmiany w przedmiocie kontroli podatkowej. Monitor Podatkowy Serwis, 2015, nr 4. s. 6-9;
 8. Ordynacja podatkowa. Komentarz, H. Dzwonkowski (red.), C.H. Beck, 2014 r. - wydanie 5;
 9. Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa. Difin, 2011 r. - współautorstwo.

Jolanta Gorąca-Paczuska

Doradca podatkowy w Kancelarii Adwokacko-Podatkowej prof. Henryka Dzwonkowskiego, prawnik. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Laureatka XII Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej „Podatek VAT – dostosowywania regulacji polskich do norm unijnych na przykładzie instytucji odliczenia podatku naliczonego” za referat ”Obowiązek organu podatkowego odliczenia podatku naliczonego w decyzji” (14-15 października 2011 r., Warszawa). Wyróżniona na XIV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej w Łodzi za przedstawienie glosy do wyroku NSA z 24.06.2010 (II FSK 322/10) (13 grudnia 2011 r., Łódź). Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych konferencji.

Autorka publikacji:

 1. Powstawanie nadpłaty w podatkach dochodowych, Monitor Podatkowy, nr 5/2012
 2. Przesłanki zaistnienia nadpłaty, Kwartalnik Prawa Podatkowego, nr 2/2014
 3. Nadpłata w ujęciu funkcjonalnym, Monitor Podatkowy, nr 7/2014
 4. Ordynacja podatkowa. Komentarz, H. Dzwonkowski (red.), C.H. Beck, 2013 “r. - wydanie 4, 2014 r. - wydanie 5, współautorstwo
 5. Prawo podatkowe, H. Dzwonkowski (red.), C. H. Beck, 2012 r. - wydanie 2, współautorstwo
 6. Prawo finansowe, H. Dzwonkowski (red.), J. Gliniecka (red.), C.H. Beck, 2013 r., współautorstwo
 7. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno- finansowy, H. Dzwonkowski (red.), Grzegorz Gołębiowski (red.), Wydawnictwo Sejmowe, 2014 r. - wydanie 1, współautorstwo

Marta Damaz

Konsultant podatkowy w Kancelarii Adwokacko-Podatkowej prof. Henryka Dzwonkowskiego. Doktorantka na Wydziele Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku administracja, specjalizacja: Finanse publiczne.

Autorka pracy magisterskiej p.t. "Szacowanie podstawy opodatkowania w świetle przepisów Ordynacji podatkowej".

Współautorka Podręcznika do prawa finansowego (Wyd. C. H. Beck); Komentarza do Ordynacji podatkowej pod red. Henryka Dzwonkowskiego (Wyd. C.H. Beck) oraz Komentarza prawno-finansowego do ustawy o finansach publicznych pod red. Henryka Dzwonkowskiego i Grzegorza Gołębiowskiego (Wyd. Sejmowe).

Autorka publikacji: „Szacowanie podstawy opodatkowania w świetle przepisów Ordynacji podatkowej” w nr 4/2014 Journal of Finance and Financial Law.

Jagoda Kondratowska

Asystentka prof. Henryka Dzwonkowskiego. Dyrektor biura i konsultant podatkowy w Kancelarii Adwokacko-Podatkowej prof. Henryka Dzwonkowskiego, prawnik. Doktorantka na Wydziele Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Opiekun Portalu Prawa Podatkowego POLTAX.PL.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Prawo.

Autorka publikacji:

 1. Nowe zasady korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową; Kazus podatkowy, 2017, 1. s. 47; Wydawnictwo TaxPress, Warszawa 2017
 2. Opinie zabezpieczające a interpretacje podatkowe; Serwis Monitora Podatkowego, 2017, nr 1. s. 6-8; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017
 3. Meta-interpretacje Ministra Finansów; Monitor Podatkowy, 2016, nr 11. s. 17-21; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016
 4. Ordynacja podatkowa. Komentarz 2016, wyd. 6 poprawione i zaktualizowane pod red. prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego; Wydawnictwo C.H. Beck, wydanie 6 poprawione i zaktualizowane; Warszawa 2016; ISBN: 978-83-255-8772-7; Naukowa redakcja pomocnicza publikacji, autorstwo art.3a-3f, 14na, 14r-14s, 49-50, 293-305; współautorstwo art. 3 (z wyłączeniem pkt VII), 14-14n, 14o-14p, 21a-22, 33-33g, 41-46, 78a-81c, 91-92, 253-271
 5. Ewolucja ustaw podatkowych w latach 1989-2016; Monitor Podatkowy, 2016, nr 7. s. 24-30; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016
 6. Reforma ustroju rolnego – analiza zmian; Nieruchomości C.H. Beck, 2016, nr 4. s. 4-6; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016
 7. Interpretacje przepisów prawa podatkowego - ocena zmian 1.1.2016 r.; Monitor Podatkowy Serwis, 2015, nr 4. s. 4-6; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016
 8. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno - finansowy, H. Dzwonkowski (red.), Grzegorz Gołębiowski (red.), Wydawnictwo Sejmowe, 2014 r. - wydanie 1, współautorstwo
 9. Ordynacja podatkowa. Komentarz, H. Dzwonkowski (red.), C.H. Beck, 2014 r. - wydanie 5, współautorstwo art. 3 pkt XIII, art. 14-14p, 293-299a, 305b-305c, 305f-305h, 305j, 305ka, 305l, 305la, 305m, 305ma-305mb
 10. Prawo podatkowe, H. Dzwonkowski (red.), C. H. Beck, 2013 r. współautorstwo

Laureatka XIX Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej w Łodzi pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych"; glosa do wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Go 168/16 (19 grudnia 2016 r., Łódź).

Maciej Dzwonkowski

Młodszy konsultant podatkowy w Kancelarii Adwokacko-Podatkowej prof. Henryka Dzwonkowskiego. Asystent opiekuna Portalu Prawa Podatkowego POLTAX.PL.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość.