Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> baza prawa podatkowego . . . sposób obliczania i prawo do odliczenia podatku vatklasyfikacje statystyczne a identyfikacja towarów i usług dla potrzeb opodatkowania podatkiem od towarów i usług – stan prawny od 1 stycznia 2011 roku.

Nota - Klasyfikacje statystyczne a identyfikacja towarów i usług dla potrzeb opodatkowania podatkiem od towarów i usług – stan prawny od 1 stycznia 2011 roku.

komentarze przepisy orzecznictwo interpretacje literatura

Klasyfikacje statystyczne a identyfikacja towarów i usług dla potrzeb opodatkowania podatkiem od towarów i usług – stan prawny od 1 stycznia 2011 roku.

Nota przedstawia zasady stosowania klasyfikacji statystycznych dla potrzeb ustalenia właściwej stawki VAT przy dostawie towarów lub świadczeniu usług. Wyjaśnia w jakich przypadkach należy kierować się symbolami statystycznymi PKWiU przy identyfikacji towarów i usług dla potrzeb VAT. Wskazuje również, którą klasyfikację statystyczną należy stosować na gruncie podatku VAT.

Dla ustalenia prawidłowej stawki VAT znaczenie ma właściwa identyfikacja towaru lub usługi na gruncie przepisów o podatku VAT. Od 1 stycznia 2011 roku w art. 5a VATU przyjęto zasadę, że towary lub usługi będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu VAT, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zatem od 2011 r. dla celów przyporządkowania właściwej stawki podatku do poszczególnych towarów lub usług klasyfikacje statystyczne są wiążące tylko wówczas, gdy przepisy ustawy o VAT lub przepisy wykonawcze powołują symbole statystyczne dla określonego towaru lub usługi. Zgodnie z powyższą regułą, w przypadkach gdy przepisy o podatku VAT nie definiują towarów lub usług z odwołaniem się do symboli klasyfikacji statystycznych (lecz na przykład przez użycie zwrotu „bez względu na symbol PKWiU” lub też poprzez wskazanie danego rodzaju usługi lub towaru w sposób opisowy) o stawce podatku decyduje rzeczywisty charakter danej usługi bądź towaru, a nie jej zaklasyfikowanie według schematów klasyfikacji statystycznej. Grupowaniami statystycznymi posłużyć należy się wyłącznie w przypadku, gdy ustawa o VAT lub przepisy wykonawcze do niej powołują się na takie symbole statystyczne.

Równocześnie od 1 stycznia 2011 roku na gruncie podatku VAT nastąpiło przyjęcie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r., która dla celów VAT zastąpiła poprzednio stosowaną PKWiU z 1997 r. (zob. rozporządzenie Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU); Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). Zatem PKWiU z 2008 roku stosuje się obecnie dla potrzeb opodatkowania podatkiem VAT przy identyfikowaniu towarów i usług w obrocie krajowym – w zakresie, w jakim ustawa o VAT lub przepisy wydane na jej podstawie odwołują się do identyfikowania w oparciu o klasyfikację statystyczną /w imporcie towarów stosuje się zaś wydany przez Ministra Finansów wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy o VAT w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) – zob. art. 41 ust. 15 VATU/.

Przyjęto przy tym zasadę, że zmiany w obowiązujących klasyfikacjach statystycznych oraz w kluczach powiązań między tymi klasyfikacjami, wprowadzone po dniu 30 listopada 2010 r. nie powodują zmian w opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli nie zostały określone w ustawie o podatku od towarów i usług. Zasada ta wynika z art. 2 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, opublikowanej w Dz. U. Nr 226, poz. 1476 z 30 listopada 2010 r. Oznacza to, że żadna zmiana wprowadzona po tej dacie w klasyfikacjach statystycznych nie może powodować automatycznie zmian w wysokości stawek VAT bez wprowadzenia stosownej zmiany w tym zakresie poprzez odpowiednią nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. nastąpiła również zasadnicza zmiana w metodologii uregulowania zwolnień przedmiotowych od podatku VAT, które do końca 2010 r. ujęte były w załączniku nr 4 do ustawy o VAT z odwołaniem się do symboli PKWiU z 1997 r. Z początkiem 2011 roku nastąpiło uchylenie załącznika nr 4 i odejście od identyfikowania czynności zwolnionych z VAT w oparciu o symbole klasyfikacji statystycznej – na rzecz opisowego ujęcia zakresu tych zwolnień w art. 43 VATU (dodanie w ust. 1 tego przepisu punktów od 17 do 41 oraz ustępów 13-20. Zmiana ta pozbawiła znaczenia normatywnego klasyfikacji statystycznych w odniesieniu do ustalania zakresu zwolnień przedmiotowych od podatku VAT.

  • Reasumując, od 1 stycznia 2011 roku:


To jest jedynie fragment treści, aby uzyskać pełny dostęp
do prezentowanych informacji zaloguj się i wykup abonament lub skorzystaj
z jednorazowego dostępu.

Nie masz konta? Zarejestruj się

DOSTĘP JEDNORAZOWY

1

Wyślij SMS o treści AP.PTX
na numer 75068 by uzyskać
dostęp do treści na 60 minut.

koszt SMS'a 6,15 zł brutto
(Usługa dostępna w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange, Play)

2

Na Twój numer telefonu
zostanie wysłany
jednorazowy kod
dostępowy.

3

Wprowadź otrzymany
kod SMS

 

Regulamin Usług i Serwisów SMS.
Reklamacje

Regulamin

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay