Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne
Kategoria: VAT i akcyza 2017-11-30

Publiczny wykaz podatników VAT czynnych

W poniedziałek 27 listopada br. w Ministerstwie Finansów omówiono wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W ramach nowelizacji planowane jest utworzenie nowego rejestru podatników VAT.

Projektowana regulacja zakłada publikowanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykazu podatników VAT czynnych, który będzie aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę. Wykaz ma stanowić narzędzie weryfikacji informacji o kontrahentach, przede wszystkim o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów dla celów VAT. Możliwość dokonania takiej weryfikacji w sposób istotny ograniczy ryzyko uczestniczenia w oszukańczych procederach zmierzający do wyłudzenia VAT.

Projektowany wykaz umożliwi dostęp również do innych informacji, takich jak: imiona i nazwiska w przypadku osób fizycznych oraz pełnej nazwy w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi, adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej bądź adresu głównego miejsca wykonywania działalności, adresu siedziby, numerów rachunków rozliczeniowych podatnika lub imiennych rachunków podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub w zgłoszeniu aktualizacyjnym, które służą prowadzonej działalności gospodarczej, daty: rejestracji/wykreślenia/przywrócenia do rejestru podatnika VAT czynnego oraz podstawę prawną wykreślenia/przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego.

Upublicznianie danych zawartych w wykazie VAT będzie możliwe dzięki zniesieniu tajemnicy skarbowej w stosunku do niektórych danych wynikających ze zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizacyjnego składanego przez podatników VAT czynnych, a także daty rejestracji/wykreślenia/przywrócenia w rejestrze podatników VAT czynnych wraz z podstawą prawną dokonania przez naczelnika urzędu skarbowego tych czynności. Szef Krajowej Administracji Skarbowej uzyska kompetencję do podania do publicznej wiadomości takich informacji, w szczególności poprzez publikację wykazu na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, który będzie aktualizowany raz na dobę, w każdym dniu roboczym.

Natomiast sama informacja o podatnikach wykreślonych z rejestru podatników VAT czynnych będzie figurowała w wykazie przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym podatnik został z niego wykreślony. Termin ten jest zbieżny z terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego, co ma zagwarantować podatnikom możliwość zweryfikowania wstecz transakcji z wybranymi kontrahentami.

 

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl; stan na dzień: 29 listopada 2017 r.

Tagi: projekt ustawy zgłoszenie rejestracyjne w VAT podatnik VAT czynny Minister Finansów podatnik VAT podatnicy VAT podatek od towarów i usług zmiany w podatku od towarów i usług Ministerstwo Finansów VAT wyłudzenia w VAT uszczelnienie VAT


Zobacz pozostałe wpisy