Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne
Kategoria: VAT i akcyza 2019-05-29

Nowe obowiązki w zakresie kas rejestrujących

Od 1 maja br. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816).

Określono w nim:

  1. sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym o zastosowaniu specjalnym dla danego rodzaju czynności, oraz warunki i sposób używania kas rejestrujących, w tym sposób zakończenia używania kas w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas, szczególne przypadki i sposób wystawiania dokumentów w postaci innej niż wydruk przy zastosowaniu kas oraz rodzaje dokumentów składanych w związku z używaniem kas, sposób ich składania oraz wzory tych dokumentów;
  2. termin zgłoszenia kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego;
  3. warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas mające znaczenie dla prowadzenia ewidencji, w tym warunki, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis kas;
  4. terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas.

 

Nowe zasady dotyczące prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej i wystawiania paragonu fiskalnego związane są z zakończeniem prac nad ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675). Nowelizacja wprowadziła rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas rejestrujących przesyłających dane do centralnego systemu teleinformatycznego, czyli tzw. kasy on-line.

Kasy online będą miały wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. Przesyłane będą informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku należnego, stawki podatku, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy.

Przesyłanie danych z kas online będzie odbywało się w sposób ciągły i zautomatyzowany. To znaczy kasa online będzie fiskalizowana w momencie jej pierwszego połączenia z Centralnym Repozytorium Kas i następnie będzie wysyłała, z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach.

 

W konsekwencji wprowadzonych zmian nowe rozporządzenie przewiduje także, że podatnicy używający kas fiskalnych obowiązani są zapoznać osobę prowadzącą u nich ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.

Osoba prowadząca ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.

Pracodawca ma więc obowiązek posiadania oświadczenia o zapoznaniu osoby obsługującej kasę fiskalną.

Termin uzyskania takiego oświadczenia to:

- dla osób już zatrudnionych - do 31 maja 2019 r.;

- dla osób nowo przyjmowanych do pracy (od 1 maja 2019 roku) - przed dopuszczeniem takiej osoby do obsługi kasy fiskalnej.

 

Jagoda Kondratowska-Muszyńska

Doradca podatkowy

28 maja 2019r.

Tagi: obowiązek ewidencjonowania w VAT ewidencja obrotu kasy fiskalne nowelizacja kasa fiskalna podatek od towarów i usług zmiany w VAT nowelizacja ustawy o VAT przegląd kas ewidencjonowanie sprzedaży kasy rejestrujące VAT kasy online


Zobacz pozostałe wpisy