Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne

Aktualności dla tagu: postępowanie podatkowe

Kategoria: Postępowanie podatkowe 2018-07-03

Od 1 lipca 2018 r. - JPK na żądanie

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, będą mieć obowiązek przekazywania struktur JPK na żądanie organów podatkowych.Dotyczy to postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej. Do przekazania JPK przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać bezpłatne narzędzia udostępnione przez Ministerstwo Finansów.

Tagi: Ministerstwo Finansów, postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, obowiązki podatników, organy podatkowe, kontrola krzyżowa, działania ministerstwa finansów, komunikacja elektroniczna, JPK, jednolity plik kontrolny

Kategoria: Postępowanie podatkowe 2017-12-05

Raportowanie CbC

Raportowanie Country-by-Country ma wyposażyć administracje podatkowe w wyspecjalizowane narzędzie służące do oceny ryzyka związanego z cenami transferowymi. Mechanizm ten ma za zadanie podnieść skuteczność zwalczania nadużyć podatkowych prowadzących do transferu zysków do innych jurysdykcji, w tym do rajów podatkowych.

Tagi: ceny transferowe, działania ministerstwa finansów, ordynacja podatkowa, postępowanie podatkowe, Ministerstwo Finansów, CbC, raportowanie, Country-by-Country


Kategoria: Postępowanie podatkowe 2017-04-25

Należności podatkowe dochodzone na podstawie Ordynacji podatkowej

Z sygnałów docierających do Rzecznika wynika, że w praktyce zdarzają się przypadki, kiedy Skarb Państwa w ramach powództwa cywilnego dochodzi należności, wynikających z uprzednio zwróconego podatku. Za podstawę prawną takich roszczeń uznawane są przepisy o nienależnym świadczeniu / bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 410 w związku z art. 405 Kodeksu Cywilnego).

Tagi: nadpłata podatku, ordynacja podatkowa, postępowanie podatkowe, nadpłata, należności podatkowe, zwrot nadpłaty

Kategoria: Postępowanie podatkowe 2016-11-25

Nowe wzory pełnomocnictw

Ministerstwo Finansów przygotowało projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia: w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw oraz w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa.

Tagi: Ministerstwo Finansów, postępowanie podatkowe, pełnomocnictwo ogólne, Minister Finansów, ustanowienie pełnomocnika, działania ministerstwa finansów


Kategoria: Postępowanie podatkowe 2016-08-20

Kary porządkowe w Ordynacji podatkowej od 1.1.2016

Kara porządkowa jest środkiem dyscyplinującym uczestników postępowania i nie ma charakteru normy prawa karnego. Jest sankcją administracyjną. Organ podatkowy ma prawo nałożenia kary porządkowej tylko w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym lub kontrolnym. Do końca 2015 r. karą porządkową mogli zostać ukarani: strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, osoba, która wyraziła zgodę na powołanie jej na biegłego - którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego: 1. nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub 2. bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub też 3. bez zezwolenia organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem.

Tagi: postępowanie podatkowe, ordynacja podatkowa, nowelizacja ordynacji podatkowej, kontrola podatkowa, zmiany ordynacji podatkowej, kara porządkowa

Kategoria: Postępowanie podatkowe 2016-03-12

Konsultacje projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Jedną z rozważanych zmian jest zastąpienie dwóch instancji postępowania przed organami administracji podatkowej postępowaniem jednoinstancyjnym zakończonym decyzją zaskarżalną do sądu administracyjnego (Wojewódzki Sąd Administracyjny, a następnie Naczelny Sąd Administracyjny). Obecny system przewiduje dwie instancje administracyjne, a następnie dwie sądownicze.

Tagi: administracja podatkowa, postępowanie podatkowe, Urząd skarbowy, Krajowa Administracja Skarbowa


Kategoria: Postępowanie podatkowe 2015-10-06

Zmiany w obsłudze „dużych” podatników

1 stycznia 2016 r. planowane jest utworzenie wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu krajowym. Rolę tą będzie pełnił  Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy. Właściwość tego urzędu i pozostałych wyspecjalizowanych urzędów skarbowych zostanie określona w opracowywanym projekcie rozporządzenia Ministra Finansów, które zostanie wydane na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej.

Tagi: Urząd skarbowy, postępowanie podatkowe, organy podatkowe, organ podatkowy

Kategoria: Postępowanie podatkowe 2014-12-01

ETPC: Postępowanie podatkowe po uniewinnieniu w sprawie karnej

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie 7356/10 Lucky Dev przeciwko Szwecji uznał, że dalsze prowadzenie postępowania podatkowego i nałożenie sankcji pieniężnej po uniewinnieniu w sprawie karnej – stanowiło naruszenie zakazu ponownego sądzenia. 

Tagi: Europejski Trybunał Praw Człowieka, postępowanie karne, postępowanie podatkowe, sprawa 7356/10 Lucky Dev przeciwko Szwecji