Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe

Aktualności dla tagu: egzekucja podatkowa

Kategoria: Inne 2017-09-12

Zmiany w zakresie opłat egzekucyjnych

Minister Rozwoju i Finansów przedstawił do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Potrzeba zmiany ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w części dotyczącej kosztów egzekucyjnych wynika z wydanego w dniu 28 czerwca 2016 r. wyroku sygn. akt SK 31/14, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał art. 64 § 1 pkt 4, § 6 i § 8 ustawy za niezgodny z wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą zakazu nadmiernej ingerencji w związku z art. 64 ust. 1 i art. 84 Konstytucji.

Tagi: egzekucja administracyjna, egzekucja podatkowa, postępowanie egzekucyjne

Kategoria: Inne 2014-10-27

Organy podatkowe związane domniemaniem niewinności

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC, Trybunał) w wyroku z dnia 23 października 2014 r.  w sprawie nr 27785/10, Melo Tadeu przeciwko Portugalii uznał, iż nieuwzględnienie przez organy podatkowe prawomocnego rozstrzygnięcia karnego i kontynuacja egzekucji podatkowej naruszyły domniemanie niewinności. 

Tagi: egzekucja podatkowa, domniemanie niewinności, Europejski Trybunał Praw Człowieka, sprawa 27785/10


Kategoria: Postępowanie podatkowe 2014-05-02

Fiskus ma obowiązek zwrócić pieniądze

„Uchylenie postanowienia o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności i w konsekwencji umorzenie  (…) postępowania egzekucyjnego, powoduje unicestwienie materialnoprawnych skutków zastosowania środka egzekucyjnego, powoduje unicestwienie materialnoprawnych skutków zastosowania środka egzekucyjnego, w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa” – uchwała NSA z dnia 28 kwietnia 2014 r., sygn. I FPS 8/13.

Tagi: rygor natychmiastowej wykonalności, egzekucja podatkowa, decyzja podatkowa, naruszenie prawa przez organy podatkowe