Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Baza prawa podatkowego

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne
Kategoria: Postępowanie podatkowe 2018-02-28

Uchylenie decyzji ostatecznej a przedawnienie – uchwała NSA

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu dnia 26 lutego 2018 r., sygn. akt I FPS 5/17, zagadnienia prawnego podjął uchwałę wskazującą, że uchylenie decyzji ostatecznej w zakresie określenia zobowiązania podatkowego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania powoduje unicestwienie materialnoprawnego skutku zastosowania środka egzekucyjnego w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej.

Jak wynika ze stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy, Skarżąca prowadziła działalność gospodarczą w zakresie skupu i sprzedaży złomu. Nie wykazała jednak całego obrotu uzyskanego z tej działalności. Stanowiło to podstawę do wydania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w 2009 r. decyzji określających skarżącej wysokość zobowiązań podatkowych. Decyzje te w 2012 r. zostały uchylone przez Dyrektora Izby Skarbowej po uprzednim uchyleniu wyrokiem WSA postanowień Dyrektora Izby Skarbowej odmawiających skarżącej przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

W toku dalszego postępowania organy podatkowe wskazywały, że zobowiązania podatkowe nie uległy przedawnieniu, bowiem bieg przedawnienia został przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym Skarżąca została zawiadomiona w 2010 r. Po ponownym rozpoznaniu spraw Naczelnik Urzędu Skarbowego decyzjami 2014 r. dokonał rozliczeń podatku w sposób odmienny niż Skarżąca. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy powyższe decyzje.

Podatniczka złożyła skargę do WSA podnosząc zarzut przedawnienia zobowiązania podatkowego. WSA nie uznał jednak wskazanego zarzutu i stanął na stanowisku, że w 2010 r. prowadzono wobec Skarżącej postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego i zastosowano wobec niej środek egzekucyjny w postaci zajęcia wynagrodzenia za pracę. Skarżąca o tym fakcie została powiadomiona. Nastąpił zatem skutek w postaci przerwania biegu przedawnienia, o którym mowa w art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej. W związku z tym nie jest słuszny pogląd Skarżącej, że skutki prawne wynikające z zastosowania środka egzekucyjnego zostały zniweczone z uwagi na uchylenie decyzji wymiarowej, będącej podstawą prawną tytułu wykonawczego.

Rozpoznając skargę kasacyjną Naczelny Sąd Administracyjny uznał jednak, że w sprawie tej pojawiły się poważne wątpliwości uzasadniające wystąpienie z pytaniem prawnym do składu powiększonego.

Problem dotyczy określenia skutków prawnych, jakie niesie ze sobą uchylenie ostatecznej decyzji wymiarowej dla prowadzonego na jej podstawie postępowania egzekucyjnego. Istotne jest to, czy uchylenie takiej decyzji powinno łączyć się z usunięciem niekorzystnych dla podatnika następstw związanych z przerwaniem biegu przedawnienia.

Skład siedmiu sędziów NSA uznał ostatecznie, że uchylenie decyzji ostatecznej w zakresie określenia zobowiązania podatkowego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania powoduje unicestwienie materialnoprawnego skutku zastosowania środka egzekucyjnego w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia.

 

Źródło: www.nsa.gov.pl; stan na dzień: 27 lutego 2018 r.

Tagi: przedawnienie ordynacja podatkowa przedawnienie zobowiązania podatkowego Naczelny Sąd Administracyjny okres przedawnienia uchwała NSA NSA


Zobacz pozostałe wpisy