Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne
Kategoria: Podatki dochodowe i przychodowe 2019-10-06

Objaśnienia podatkowe dotyczące zmian w zakresie wyboru formy opodatkowania

Objaśnienia podatkowe z dnia 27 września 2019 r.dotyczą stosowania przepisów podatkowych obowiązujących podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych w następującym zakresie:

  1. wybór formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej,
  2. opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego, czyli najmu świadczonego poza działalnością gospodarczą,
  3. wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej,
  4. wybór sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości,
  5. wybór sposobu wpłacania zaliczek/ryczałtu,
  6. wybór prowadzenia ksiąg rachunkowych (podatek PIT),
  7. wybór roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy (podatek CIT).

 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ZMIAN:

Wybór formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. wydłużone zostały terminy na dokonanie wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów/dochodów z działalności gospodarczej osiąganych przez osoby fizyczne. Podatnik może dokonać ostatecznego wyboru formy opodatkowania według 19% stawki podatku albo ryczałtem, składając pisemne oświadczenie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. Termin ten obowiązuje zarówno podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, jak i kontynuujących tę działalność.

Istotną zmianą jest także umożliwienie podatnikowi dokonania zmiany decyzji o wyborze, przed upływem ustawowego terminu.

Opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego, czyli najmu świadczonego poza działalnością gospodarczą

Od 1 stycznia 2019 r. zarówno ustawa PIT, jak i ustawa ryczałtowa dopuszczają, by oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu (przychodu) osiągniętego z najmu prywatnego przez jednego z małżonków oraz zawiadomienie o rezygnacji z takiego sposobu rozliczania, składane w imieniu obojga małżonków, było podpisane przez jednego z nich.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje również nowy termin, w jakim na gruncie ustawy ryczałtowej podatnicy mogą złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu z najmu prywatnego przez jednego z małżonków oraz zawiadomienie o rezygnacji z tego sposobu rozliczeń. Podatnicy mogą złożyć takie oświadczenie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymany został pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięty został w grudniu roku podatkowego.

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. ustawa ryczałtowa za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania na dany rok podatkowy przychodów osiąganych z tytułu najmu prywatnego w formie ryczałtu uznaje pierwszą w roku podatkowym wpłatę ryczałtu z tego tytułu. Jeżeli pierwszy przychód podatnik osiągnie w grudniu roku podatkowego, to złożenie zeznania (PIT-28) jest równoznaczne z dokonaniem wyboru tej formy opodatkowania.

Wybór sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zlikwidowany został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o wyborze ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz o rezygnacji z tego sposobu, które to zawiadomienia warunkowały odpowiednio możliwość stosowania tego sposobu oraz zaprzestanie jego stosowania.

Podatnicy, którzy wybrali ustalanie różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, informują o dokonanym wyborze w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym rozpoczęli stosowanie tej metody.

Wybór sposobu wpłacania zaliczek/ryczałtu

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zlikwidowany został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o wyborze:

  1. kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz o rezygnacji z tego sposobu,
  2. wpłacania zaliczek w formie uproszczonej oraz o rezygnacji z tego sposobu,
  3. kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu oraz o rezygnacji z tego sposobu.

W przypadku zaliczek wpłacanych kwartalnie albo w formie uproszczonej, podatnicy informują o wyborze wpłacania zaliczek w takiej formie w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosowali ten sposób wpłacania zaliczek.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse; stan na dzień: 05 października 2019r.

Tagi: Podatek dochodowy zaliczki zaliczki na podatek dochodowy uproszczone zaliczki opodatkowanie w formie ryczałtu ryczałt oświadczenie o wyborze ryczałtu zryczałtowany podatek dochodowy podatek dochodowy od osób prawnych ryczałt od przychodów ewidencjonowanych podatek dochodowy od osób fizycznych podatki dochodowe opodatkowanie najmu wspólne opodatkowanie małżonków


Zobacz pozostałe wpisy