Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Baza prawa podatkowego

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne
Kategoria: Podatki dochodowe i przychodowe 2019-01-14

Konsultacje w zakresie zastosowania 50% KUP do wynagrodzenia za prawa autorskie

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje w sprawie projektu interpretacji ogólnej prawa podatkowego dotyczącej możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzenia uzyskanego w ramach stosunku pracy z tytułu rozporządzania prawami autorskimi (tzw. honorarium autorskiego).

Celem konsultacji jest uzyskanie stanowisk, uwag oraz opinii do projektu interpretacji ogólnej dotyczącej możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego. Pozyskanie dodatkowej wiedzy ułatwi wypracowanie ostatecznego kształtu interpretacji ogólnej zawierającej wszelkie praktyczne wyjaśnienia istotne dla podmiotów stosujących prawo, zwłaszcza dla pracodawców, będących płatnikami podatku dochodowego.

Pożądanym społeczno-gospodarczym skutkiem tych konsultacji jest uzyskanie opinii co do oczekiwanego zakresu interpretacji ogólnej, tak aby efektem jej wydania było wskazanie płatnikom prawidłowego sposobu ich postępowania przy stosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów do wypłacanego przez nich honorarium autorskiego.

Interpretacja ogólna jest wydawana z uwagi na wskazane przez Krajową Administrację Skarbową wątpliwości podatników i płatników przy praktycznym stosowaniu przepisów. Świadczy o tym liczba wydanych interpretacji indywidualnych i składanych w tej sprawie wniosków.

W obecnym stanie prawnym na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami wynoszą 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Powołany przepis ustawy o PIT zawiera odesłanie do odrębnych przepisów dotyczących twórców, praw autorskich i praw pokrewnych, tj. do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.). Ustawa o PIT przyznaje twórcom 50% koszty uzyskania przychodów w dwóch sytuacjach: w przypadku korzystania z praw autorskich oraz z tytułu rozporządzania przez nich tymi prawami. Dodatkowo należy wskazać, że 50% koszty stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności twórczej w dziedzinach wymienionych w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT.

Celem przygotowywanej ogólnej interpretacji prawa podatkowego jest wskazanie warunków umożliwiających zastosowanie przez płatnika podatku dochodowego 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów stanowiących honorarium autorskie. W związku z tym przedstawiany w ramach tych konsultacji podatkowych projekt interpretacji ogólnej zawiera wyjaśnienia dotyczące:

  1. powstawania w ramach stosunku pracy utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego i skutku związanego z przyjęciem go przez pracodawcę,
  2. konieczności dysponowania dowodami potwierdzającymi stworzenie przez pracownika utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego,
  3. konieczności wyraźnego wyodrębnienia honorarium autorskiego od innych składników wynagrodzenia pracownika – twórcy.

 

Źródło: www.mf.gov.pl; stan na dzień: 13 stycznia 2019r.

Tagi: Ministerstwo Finansów konsultacje koszty podatkowe koszty uzyskania przychodów interpretacja podatkowa Minister Finansów majątkowe prawa autorskie przychody z majątkowych praw autorskich działania ministerstwa finansów interpretacja ogólna


Zobacz pozostałe wpisy