Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne
Kategoria: Podatki dochodowe i przychodowe 2019-01-19

Konsultacje w zakresie opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje w sprawie objaśnień podatkowych dotyczących stosowania od 1 stycznia 2019 r. przepisów regulujących opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszław życie nowelizacjam.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychw zakresie zasad opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości.Zmiany odnoszą się przede wszystkim do spadkobierców zbywających nieruchomości nabyte w spadku i są ukierunkowane na pełniejszą realizację sukcesji praw spadkodawcy związanych z odziedziczoną nieruchomością. Ponadto zmiany dotyczą współmałżonków i byłych małżonków oraz warunków korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej.

Ze względu na fakt, że zostały znowelizowane zasady obowiązujące już ponad 10 lat, a więc zasady powszechnie ugruntowane w świadomości odbiorców, zastosowanie w tym przypadku procedury konsultacji podatkowych jest uzasadnione i konieczne.

Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości dotyczą przede wszystkimspadkobierców zbywających nieruchomości nabyte w spadku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c PIT, przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości powstaje wtedy, gdy zbycie następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie.Dodany przepis art. 10 ust. 5 PIT stanowi, że w przypadku zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku, 5-letni okres liczony będzie od daty nabycia przez spadkodawcę.Natomiast nowy przepis art. 10 ust. 7 PIT doprecyzowuje, że nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, odpowiednio nabycie albo odpłatne zbycie, w drodze działu spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.Zmiany będą dotyczyły również regulacji w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w spadku.

Przepis art. 22 ust. 6d PIT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r., określałzamknięty katalog kosztów uwzględnianych przy zbyciu nieruchomości nabytych tytułem darmym. Mianowicie, za takie koszty, są uznawane wyłącznie udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości, poczynione w czasie jej posiadania oraz kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn.Znowelizowany przepis art. 22 ust. 6d PIT umożliwi zaliczenie do kosztów podatkowych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, które nabyte były w drodze spadku, również:

  • koszty nabycia (wytworzenia) tej nieruchomości poniesione przez spadkodawcę oraz
  • ciężary spadkowe.

Przy czym, podatnik będzie mógł uwzględnić w kosztach podatkowych ciężary spadkowe poniesione zarówno przed, jak i po uzyskaniu przychodu, a także po złożeniu zeznania PIT-39.

Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości dotyczą także współmałżonków oraz byłych małżonków. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c PIT, przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub określonych praw majątkowych powstaje wtedy, gdy zbycie następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie.Dodany przepis art. 10 ust. 6 PIT stanowi, że w przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Zmiany dotyczą także stosowania tzw. ulgi mieszkaniowej. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 PIT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.), zwalniałz opodatkowania dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli podatnik wydatkuje przychód na własne cele mieszkaniowe, nie później niż w okresie dwóch lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło zbycie.Zmiana polega na wydłużeniu obowiązującego „dwuletniego" okresu do lat trzech.Ponadto dodany przepis art. 21 ust. 25a PIT doprecyzowuje, że w ustawowym terminie powinno dojść do nabycia prawa własności nieruchomości, by ponoszone wydatki na własne cele mieszkaniowe zostały uwzględnione w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej.

Natomiast znowelizowany przepis art. 21 ust. 26 PIT, umożliwia zaliczanie do wydatków na własne cele mieszkaniowe również wydatków na przebudowę, remont lokalu,poniesione jeszcze zanim podatnik stanie się jego właścicielem. Warunkiem będzie jednak, by podatnik stał się właścicielem tego lokalu przed upływem 3-letniego terminu, licząc od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości.

 

Źródło: www.mf.gov.pl; stan na dzień: 18 stycznia 2019r.

Tagi: dochód ze sprzedaży nieruchomości wydatki na cele mieszkaniowe odpłatne zbycie nieruchomości podatek dochodowy od osób fizycznych działania ministerstwa finansów ulga mieszkaniowa ulga podatkowa ustawa o PIT Minister Finansów PIT konsultacje Ministerstwo Finansów objaśnienia podatkowe


Zobacz pozostałe wpisy