Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Aktualności

rss

VAT i akcyza Podatki dochodowe Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne
Kategoria: Podatki dochodowe 2014-02-07

Zawieszenie postępowania o nieujawnione dochody

Marszałek Sejmu pismem z dnia 9 grudnia 2013 r. zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o wyjaśnienie wątpliwości co do skutków wyroku SK 18/09. Wątpliwości, zdaniem Marszałek, rzekomo występują na gruncie orzecznictwa sądowo-administracyjnego. 

W wyroku z dnia 18 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 18/09), Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis przyznający organom podatkowym prawo do wymierzenia 75-proc. podatku z nieujawnionych  źródeł dochodów jest niezgodny z Konstytucją. Chodzi o art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w latach 1998-2006 (więcej na temat tego wyroku pisaliśmy tutaj>>>). Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw podatnicy, którym organy na podstawie zakwestionowanego przepisu wymierzyły 75-proc. podatek od nieujawnionych dochodów, mieli miesiąc na złożenie wniosków o wznowienie powstępowań podatkowych.

Wielu podatnikom udało się jeszcze w 2013 r. uzyskać korzystne rozstrzygnięcie oraz odzyskać pieniądze. Obecnie, zdaniem organów, pismo skierowane przez Marszałek Sejmu skutkuje koniecznością zawieszenia wznowionych po wyroku Trybunału postępowań zmierzających do uchylenia decyzji nakładających 75% podatek od nieujawnionych dochodów.

Jako podstawę takiego działania organy powołują się na art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, wskazując, że wznowione postępowania nie będą mogły być zakończone do momentu wyjaśnienia skutków, jakie wywołuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Przepis stanowi, iż organ podatkowy zawiesza postępowanie m.in. w sytuacji, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Wydaje się, że taki zabieg skutkuje jednak wyłącznie odroczeniem w czasie zwrotu podatku z nieujawnionych źródeł dochodów podatnikom.

Minister Finansów stwierdził, że uchylanie decyzji podatkowych oraz zwracanie pieniędzy podatnikom na podstawie wspomnianego wyroku TK powoduje nieodwracalne skutki budżetowe i finansowe dla Skarbu Państwa, bowiem z wniosków jakie dotychczas wpłynęły do izb skarbowych wynika, że fiskus musiałby zwrócić podatnikom kilkaset milionów złotych. Dlatego zwrócił się do marszałka Sejmu, aby ten skorzystał z uprawnienia jakie przysługuje mu jako stronie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym i wystąpił z wnioskiem o interpretację wyroku Trybunału o sygn. SK 18/09.

Skandaliczne jest jednak to, że powszechnie obowiązująca moc wyroku Trybunału Konstytucyjnego odnosi się wyłącznie do jego sentencji, a poglądy wyrażone w uzasadnieniu nie są wiążące, dlatego też nie można żądać wyjaśnienia treści zawartych w uzasadnieniu. Trybunał wypowiedział się już co do meritum – w sentencji orzeczenia, a zatem wniosek Marszałek nie wniesienie niczego nowego do sprawy.

Uwaga! Podatnicy, którzy nie zgadzają się z zawieszeniem postępowania mogą złożyć odwołania, bowiem skargę do sądu można złożyć wyłącznie po wyczerpaniu środków zaskarżenia przysługujących w postępowaniu podatkowym. Gdyby zatem postanowienie o zawieszeniu wydał dyrektor izby skarbowej, to do tego organu należy wnieść zażalenie w terminie 7 dni od trzymania pisma. Dopiero otrzymanie niekorzystnego postanowienia w odpowiedzi na zażalenie uprawnia do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego pisma.

Trybunał Konstytucyjny może, choć nie musi odpowiedzieć na pytanie Marszałek Sejmu.

Tagi: dochody nieujawnione stawka 75 proc. SK 18/19 Trybunał Konstytucyjny zawieszenie postępowania podatek od dochodów nieujawnionych nieujawnione źródła dochodu pismo Marszałek Kopacz do TK


Zobacz pozostałe wpisy