Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne
Kategoria: Podatki - zagadnienia ogólne 2018-10-11

Informacje o schematach podatkowych

Dnia 25.5.2018 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę Rady (UE) 2018/822 zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 139, str. 1). Państwa członkowskie zostały zobowiązane do implementacji nowych rozwiązań do prawa krajowego najpóźniej do dnia 31.12.2019 r.

Dnia 25.5.2018 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę Rady (UE) 2018/822 zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 139, str. 1). Państwa członkowskie zostały zobowiązane do implementacji nowych rozwiązań do prawa krajowego najpóźniej do dnia 31.12.2019 r.

Powyższe skłoniło polskiego prawodawcę do podjęcia pilnych prac nad projektem ustawy wprowadzającej obowiązek raportowania o schematach podatkowych. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (nr druku VIII.2860) zawiera m.in. propozycje przepisów implementujących ww. dyrektywę Rady (UE) 2018/822. Poza tym zawiera także inne, bardzo obszerne zmiany, tj.:

 1. w zakresie podatków dochodowych:
  • preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP BOX, Innovation Box);
  • wprowadzenie szczególnych rozwiązań odnoszących się do nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności;
  • wprowadzenie ulgi dla banków spółdzielczych dokonujących wpłat na System Ochrony Instytucjonalnej (IPS);
  • wprowadzenie alternatywnego sposobu opodatkowania emisji euroobligacji;
  • wprowadzenie odrębnych regulacji regulujących zasady opodatkowania dochodów z walut wirtualnych;
  • zmiany w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych;
  • wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax);
  • zmiany w zakresie podatku u źródła;
 2. w zakresie ogólnego prawa podatkowego:
  • ograniczenie możliwości wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie przepisów zapobiegających unikaniu opodatkowania i zmiany w przepisach mocy ochronnej interpretacji ogólnych oraz objaśnień podatkowych w przypadku unikania opodatkowania,
  • wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego związanego z unikaniem opodatkowania,
  • implementacja przepisów dyrektywy 2016/1164/UE w zakresie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, powodująca znaczne rozszerzenie zakresu możliwości zastosowania przepisów działu IIIA (w tym możliwość wydania przez Szefa KAS decyzji dotyczącej cofnięcia skutków unikania opodatkowania w postępowaniu wszczętym na wniosek).

Celem wprowadzenia aktu, podkreślanym wielokrotnie przez projektodawcę - jest przede wszystkim uproszczenie prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych oraz dalsze uszczelnienie systemu podatkowego. Dla osiągniecia tych założeń ma nastąpić zwiększenie czytelności i precyzji istniejących przepisów, wprowadzenie rozwiązań ułatwiających realizację przez podatników ich obowiązków podatkowych, jak również eliminowanie sytuacji, w których podatnik mógłby czuć się traktowany przez regulacje prawa podatkowego niesprawiedliwie.

Konieczne jest jednak zwrócenie uwagi na znaczny i zupełnie nieuzasadniony pośpiech legislacyjny, co wpływa niekorzystnie na jakość proponowanych przepisów. Uwzględniając w szczególności objętość i zakres zmian, pożądana jest dogłębna analiza skutków wprowadzenia przepisów, zwłaszcza stanowiących zupełne novum prawne w systemie prawa polskiego, jak właśnie schematy podatkowe.

O ile zrozumiała jest konieczność implementacji do prawa polskiego przepisów dyrektywy 2016/1164/UE do końca bieżącego roku, to nie jest zasadny tak znaczny pośpiech w przypadku bardzo rozbudowanych regulacji dotyczących obowiązków raportowania o schematach podatkowych. W tym wypadku termin implementacji dyrektywy Rady (UE) 2018/822 (która weszła w życie dopiero 25.6.2018 r.) upływa dopiero z końcem 2019 r. Oznacza to, że przepisy mogłyby zostać poddane bardziej wnikliwej analizie.

 

Jagoda Kondratowska-Muszyńska

Źródło: www.sejm.gov.pl; stan na dzień: 10 października 2018 r.

Tagi: ordynacja podatkowa klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania klauzula obejścia prawa PIT CIT Podatek dochodowy nowelizacja ordynacji podatkowej podatek dochodowy od osób prawnych podatek dochodowy od osób fizycznych ceny transferowe schematy podatkowe Innovation Box Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 pakiety wierzytelności Dyrektywa ATAD


Zobacz pozostałe wpisy