Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne
Kategoria: Podatki - zagadnienia ogólne 2019-10-16

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Dnia 13 października 2019 r. wszedł w życie Rozdział 6 pn. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych oraz przepisy art. 194 i 195 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.).

Utworzony został ty m samym Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, do którego spółki prawa handlowego mają obowiązek zgłosić m.in. swoich beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ww. ustawy. Obowiązkowi temu podlegają wszystkie wskazane w art. 58 tej ustawy spółki prawa handlowego, a więc do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:

1) spółki jawne;

2) spółki komandytowe;

3) spółki komandytowo-akcyjne;

4) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

5) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują dane identyfikacyjne spółki (nazwę, formę organizacyjną, siedzibę, numer KRS, NIP) oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki (imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datę urodzenia - w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu).

Przepis art. 195 ww. ustawy przewiduje 6 miesięczny termin do zgłoszenia danych dla spółek prawa handlowego wpisanych do rejestru przedsiębiorców przed wejściem w życie nowych przepisów wprowadzających Centralny Rejestr. Z kolei 7-dniowy termin na zgłoszenie mają nowo utworzone spółki.  7-dniowy obowiązuje także w przypadku zaistnienia zmiany danych podlegających przekazaniu.

Rejestr będzie służył m.in. jako narzędzie do walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Poza tym jednak ma pomóc w przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania, ochronie bezpieczeństwa uczestników obrotu gospodarczego, poprzez zapewnienie im dostępu do informacji o potencjalnych kontrahentach,  czy też zwiększeniu kontroli informacji przez społeczeństwo. Udostępnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych uczestnikom obrotu gospodarczego ma także służyć ochronie zasad wolności działalności gospodarczej oraz prawa własności.

 

Źródło: www.sejm.gov.pl; stan na dzień: 15 października 2019r.

Tagi: finansowanie terroryzmu pranie pieniędzy zwalczanie unikania opodatkowania spółki prawa handlowego Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych


Zobacz pozostałe wpisy