Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe
Kategoria: Inne 2017-08-23

Rejestr Należności Publicznoprawnych

W obecnym stanie prawnym brak jest kompleksowych rozwiązań dotyczących możliwości uzyskiwania informacji o zaległościach publicznoprawnych oraz bezpłatnego uzyskiwania tych informacji. W rejestrze funkcjonującym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym   (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) ujawniani są tylko niektórzy dłużnicy tych należności. Ponadto zgłoszenie dłużników do tego rejestru jest sformalizowane i czasochłonne, a dokonywanie zgłoszenia jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu czynności egzekucyjnych. Uzyskanie informacji o dłużniku przez osoby zainteresowane jest również sformalizowane, a ponadto odpłatne.

Funkcjonujące natomiast na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych biura informacji gospodarczej prowadzą rejestry obejmujące tylko zobowiązania cywilnoprawne, o których informacje do biura przekazali wierzyciele. Zakres wymiany informacji gospodarczych jest zatem ograniczony. Biura udostępniają odpłatnie informacje na podstawie umów zawartych ze swymi klientami.

Zasadne jest w związku z powyższym poszerzenie dostępności danych o dłużnikach o informacje, które mają kluczowe znaczenie dla oceny wiarygodności płatniczej i stanu wypłacalności kontrahenta, tj. o dane dotyczące zaległości o charakterze publicznoprawnym, takich jak zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, należności celne czy grzywny. Cel ten realizuje utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych. Rejestr zostanie utworzony na mocy postanowień ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U. poz. 933). Regulacje szczegółowe znajdą się w nowo utworzonym rozdziale 1a Działu I ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.). Rejestr będzie obejmował informacje o należnościach publicznoprawnych. Prowadzony będzie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w systemie teleinformatycznym.

Zapewnienie możliwości uzyskania informacji o zaległościach publicznoprawnych podmiotów wspierać będzie prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarczego. Weryfikacja rzetelności i wiarygodności kontrahenta współtworzyć będzie mechanizm bezpiecznego świadczenia usług i sprzedaży towarów, co jest dodatkowo elementem stymulującym wzrost gospodarczy. Wymiana informacji gospodarczych w szerszym zakresie będzie wspierała przedsiębiorców w unikaniu kontraktowania z nierzetelnymi partnerami gospodarczymi, a ponadto - przyczyni się do przeciwdziałania wyłudzeniom i oszustwom.

Stworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych będzie służyło nie tylko ważnemu interesowi publicznemu, jakim jest wzmocnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i zmniejszenie zakresu zaległości wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, ale i interesom prywatnym.

Ujawnianiu w Rejestrze podlegać będą dłużnicy posiadający należności pieniężne, których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych lub jednostki samorządu terytorialnego (w razie podjęcia stosownej uchwały), w łącznej wysokości nie niższej niż 5000 zł. Dodatkowe zabezpieczenie interesów zobowiązanego będzie stanowić obowiązek zawiadomienia go - przed przekazaniem informacji o danym zobowiązanym do RNP - o zagrożeniu ujawnieniem w tym rejestrze.

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Jagoda Kondratowska

Źródło: www.sejm.gov.pl; stan na dzień: 22 sierpnia 2017 r.

Tagi: Ministerstwo Finansów szef KAS Rejestr Należności Publicznoprawnych Minister Finansów działania ministerstwa finansów system teleinformatyczny administracji podatkowej


Zobacz pozostałe wpisy