Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

strona główna -> aktualności

Baza prawa podatkowego

Aktualności

rss

VAT i akcyza Prawo gospodarcze Postępowanie podatkowe Inne Podatki - zagadnienia ogólne Podatki obrotowe Podatki majątkowe Podatki i opłaty lokalne Podatki dochodowe i przychodowe Finanse publiczne
Kategoria: VAT i akcyza 2018-11-30

Wiążąca Informacja Stawkowa VAT

Dnia 9.11.2018r. do konsultacji społecznych przedstawiono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Towary i usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych podatkiem VAT są identyfikowane w Polsce za pomocą Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – PKWiU 2008.

Z uwagi na czasowy charakter stosowania tej klasyfikacji do celów podatku VAT nowelizacja przewiduje zmiany w przepisach VAT związane z określeniem sposobu identyfikowania towarów i usług, w szczególności na potrzeby określania zakresu stawek obniżonych. Obecny system jest uznawany za nieefektywny i skomplikowany. Brak także ochrony dla podatników w zakresie stosowania przez nich przepisów VAT opartych na PKWiU (z uwagi na brak wiążącej mocy opinii klasyfikacyjnych wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny).

Dlatego też proponuje się zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT i odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług. Dodatkowo w celu zapewnienia podatnikom i organom podatkowym większej pewności co do prawidłowości zastosowanych stawek tego podatkuproponuje się wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS).

Zgodnie z projektowanym przepisami WIS będzie decyzją wydawaną przez wyznaczonego do tego zadania (na podstawie rozporządzenia wykonawczego) dyrektora izby administracji skarbowej, na potrzeby opodatkowania VAT dostawy, importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. WIS – zawierająca m.in. klasyfikację towaru według CN albo według PKWiU– będzie mogła być wykorzystana przez podatnika również na potrzeby stosowania przepisów w zakresie VAT, które tę klasyfikację przywołują.

O wydanie WIS będzie mógł wystąpić podatnik posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP (w tym podatnik zwolniony podmiotowo z VAT), który np. dokonuje (lub planuje dokonać) krajowej dostawy towarów, importu towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jak również zobowiązany do rozliczenia podatku podatnik nabywający towary od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia tej działalności w Polsce. Z wnioskiem o wydanie WIS będzie mógł wystąpić również zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Otrzymana przez podatnika  WIS będzie zawierała: opis towaru  albo usługi będących jej przedmiotem, klasyfikację tego towaru według CN albo tej usługi według PKWiU oraz właściwą dla tak sklasyfikowanego towaru albo usługi stawkę podatku VAT. Jednocześnie w zakresie objętym WIS (tj. klasyfikowaniem towaru według CN oraz określeniem stawki podatku dla tego towaru) nie będą wydawane interpretacje indywidualne.

WIS będzie instrumentem o walorze ochronnym – będzie ona wiążąca dla organów podatkowych względem podatnika będącego jej posiadaczem i w odniesieniu do konkretnego towaru albo usługi, których dotyczy.

 

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl; stan na dzień: 29 listopada 2018 r.

Tagi: WIS wiążąca informacja stawkowa stawka podstawowa VAT obniżona stawka VAT podatek od towarów i usług zmiany w VAT nowelizacja ustawy o VAT zmiany w podatku od towarów i usług stawki VAT VAT CN Nomenklatura Scalona PKWiU


Zobacz pozostałe wpisy